Dagmar Kudrová-Seifertová

Dagmar Kudrová-Seifertová (*1934).
Dagmar Kudrová se narodila v 1.polovině 20.století, přesněji v roce 1934 v Přední Lhotě u Poděbrad (Přední Lhota byla v minulosti samostatnou obcí a od roku 1976 je součástí Poděbrad. Přední Lhota se nachází cca 2km na jihozápad od centra města).
Dagmar se v mládí vyučila malířkou skla ve sklářském učilišti v Novém Boru.
Zde setrvala od roku 1950 - 1953.
Poté byla v Železném Brodě v oddělení rytí skla.
Zde setrvala od roku 1953 - 1957.
Během svého života byla Dagmar Kudrová zaměstnána například ve sklárně v Lednických Rovních (Lednické Rovne je obec, která se nachází v okrese Púchov na Slovensku. Obec vznikla sloučením dvou obcí, Lednických Rovní a Prečínské Lehoty. Obcí protéká potok zvaný Lednica, ten se vlévá do řeky Váh).
Zde Dagmar Kudrová setrvala od roku 1958 - 1961.
Poté v roce 1961 nastoupila do Výzkumného ústavu užitkového skla v Novém Boru.
V Novém Boru byla Kudrová od roku 1961 - 1966.
V roce 1973 začala Dagmar Kudrová pracovat pro n. p. Sklárny Bohemia Poděbrady.
Zde setrvala od roku 1973 - 1990.
Dagmar Kudrová se v mladí věnovala obnovování starých hutních technik, návrhům nápojového skla a výrobkům z olovnatého křišťálu.
Její nejslavnější návrhy z olovnatého křišťálu byly zhotoveny v 70.letech 20.století a byly známy pod názvem Květ.

Co zde máme