Eva Švestková (1945 - 2012) a IGS

Eva Švestková (1945 - 2012).
Eva Švestková se narodila v roce 1945 a to v Bohuslavicích u Kyjova (Bohuslavice u Kyjova jsou místní část Kyjova, původně samostatná obec Bohuslavice).
V mládí studovala na Střední uměleckoprůmyslové škole sklářské v Železném Brodě a to v oddělení rytého skla.
Zde byla od roku 1959 - 1963.
Svá studia si Eva Švestková rozšířila na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze a to ve speciálním ateliéru sklářského výtvarnictví u profesora Stanislava Libenského (1921 - 2002).
Zde setrvala od roku 1963 - 1969.
Eva Švestková se nakonec stala průmyslovou výtvarnicí ve Výzkumném ústavu užitkového skla v Novém Boru a poté byla i samostatnou výtvarnicí s. p. Crystalex v Novém Boru.
Švestková nejvíce proslula návrhy užitkového a dekorativního skla.
Pro automatizovanou výrobu například navrhla kalíškové soubory s názvy DIANA a SIMONA.
Tyto návrhy byly určeny pro Sklo Bohemia ve Světlé nad Sázavou.
Dalšími neméně významnými návrhy byly odlivkové souroby s názvy FLORA a ROLY POLY.
Práce Evy Švestkové byla natolik zajímavá a chytlavá, že byla dokonce zastoupena  na reprezentačních výstavách SKLOEXPORTU v zahraničí a pravidelně se účastnila mezinárodních veletrů a výstav spotřebního zboží v Brně, ale i Frankfurtu nad Mohanem.
Vedle těchto výstav a veletrhů se Eva Švestková zúčastnila i sympózií IGS (International Glass Symposium) v Železném Brodě, kde byla poprvé v roe 1982.
Rok 1982 byl prvním rokem sympózia.
Dále se Švestková zúčastnila sympózií v letech 1985, 1988 a 1991.
V roce 1994 se zúčastnila mezinárodního sympózia GA (Glass Ambitions) v Novém Boru.
Za svůj život měla Eva Švestková bezpočet výstav, například v roce 1977 na výstavě s názvem Umělecké sklo ´77 v Praze, Galerie Václava Špály.
Vedle návrhů skla i Švestková navrhovala skleněné mozaiky do architektury, například skleněná mozaika určená pro Mateřskou školu v Novém Boru nebo navrhla i skleněnou plastiku s názvem Závěj, která byla umístěna v rekreačním středisku URAN v Harrachově.
Práce Evy Švestkové je zastoupena například v Moravské galerii Brno, Muzeu skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou nebo v neposlední řadě ve Sklářském muzeu Nový Bor.
Eva Švestková zemřela v roce 2012 a to ve věku 67let.
Návrhy od Evy Švetskové jsou dodnes velmi populární a aukčně vyhledávané.
 
Historie IGS (International Glass Symposium):
 
Historie IGS se začala psát již v roce 1982, kdy Crystalex a.s. Nový Bor pozval do svých provozů výtvarníky a designéry z celého světa, aby zde za asistence novoborských sklářů zrealizovali své návrhy a výtvarné myšlenky.
Pro velký zájem a úspěch se poté IGS konalo každé 3roky a v průběhu uplynulých 33let se na těchto sympóziích vystřídalo více než 500umělců z celého světa.
Tradice stále pokračuje a i vroce 2016 se konalo IGS, které trvalo od března do června.
V letech 1982 – 2006 byl Crystalex a.s. Nový Bor pořadatelem 8ročníků sympózia, ale v roce 1994 sympózium proběhlo pod názvem AG (Glass Ambitions) a uspořádaly ho firmy Egermann s.r.o.pec a Ajeto Czech Glass Craft s.r.o.
V roce 2009 se partnery akce IGS staly společnosti Ajeto Czech Glass Graft s.r.o., Egermann s.r.o, SKLÁRNA SLAVIA s.r.o. Nový Bor, TGK – technika, sklo a umění s.r.o. Skalice u České Lípy a v neposlední řadě i Vyšší odborná škola sklářská spolu se Střední školou v Novém Boru a nelze opomenout ani Sklářské muzeum Nový Bor, které se jako organizační složka města také zařadilo k pořadatelským subjektům.
Příprava jubilejního X.ročníku sympózia byla pořadatelským týmem zahájena až v lednu 2009 a tak čas mezi rozhodnutím města uspořádat X.ročník IGS a jeho vlastní realizací, tedy čas vymezený na přípravu byl velmi krátký.
Tvůrčí setkání, které proběhlo již v červnu 2009 bylo neobvyklé tím, že se změnil jeho pořadatel, ale také to v jak krátkém časovém intervalu bylo vše připraveno.
Zcela jistě nebyly dodrženy všechny tradice sympózia, jejichž nositelem byl Crystalex, ale právě tím se IGS 2009 stalo nezapomenutelným originálem v jeho dosavadní historii.
Za své dlouholeté působení se IGS stalo světovým unikátem, symbolem setkávání a v neposlední řadě tvůrčí práce s novými možnostmi.
Na jediném místě, ve stejném čase a v pravidelných intervalech se schází špičkoví sklářští výtvarníci z celého světa, aby ve spojení se sklářskými řemeslníky v hutích ale i rafinačních dílnách před očima odborné i laické veřejnosti zhmotnili své tvůrčí myšlenky.
Za uplynulá léta sympozium přivítalo stovky osobností spojených se sklem a pozvání k účasti na IGS se stalo ve světě skla prestižní záležitostí.
Fenomén zvaný IGS stále žije a v roce 2016 napsal další kapitolu do své dlouholeté historie.