František Anýž (1876 – 1934)

František Anýž (1876 – 1934).
Mladý Anýž studoval na Uměleckoprůmyslové škole v Praze a to u profesora Celdy Kloučka (1855 - 1935).
Díky svému talentu se dokázal vypracovat z provozovatele malé dílny, kterou založil v roce 1902 v Praze na majitele uznávaného uměleckoprůmyslového závodu na zpracování kovů.
Jeho autorská tvorba byla soustředěna převážně na šperky, knižní vazby a umělecké kovové předměty.
František Anýž dokázal vytvořit svůj vlastní charakteristický autorský a řemeslný rukopis, díky kterému se záhy stal vyhledávaným uměleckým řemeslníkem.
Byl členem spolku Mánes.
Zde se stýkal s význačnými sochaři a architekty, od kterých získal zajímavé pracovní zakázky.
Perfektně prováděnými uměleckými pracemi z ušlechtilých kovů a širokým spektrem svítidel si vydobyl značný věhlas.
Práce prováděné podle návrhů sochařů a architektů i jeho vlastní návrhy se uplatnily v řadě významných staveb.
V roce 1911 vybudoval moderní a účelný závod pro uměleckoprůmyslové kovové práce na Praze 7.
Tím rozšířil svůj výrobní sortiment také o malé série elektrických svítidel a tím reagoval na potřeby doby, kdy narůstala poptávka po různorodém sortimentu svítidel, kterou vyvolala elektrifikace domácností.
Ve 20.letech 20.století jeho vzorkovny v Praze, Brně, Bratislavě a Teplicích úspěšně nabízely závěsná a nástěnná svítidla, i stolní lampy spolu s doplňkovým sortimentem drobných litých plastik.
S postupným rozšiřováním svého podniku ubývá jeho vlastní autorské tvorby.
Veškerou energii a čas totiž vložil do organizačního vedení podniku s každodenním autorským dozorem nad prováděnými zakázkami.
Tyto zakázky sám i sjednával.
Postupem času si vydobil čest a slávu v návrzích svítidel, která jsou dodnes velmi popularní a aukčně vyhledávána.