František Pečený (1920 - 1977)

František Pečený (1920 - 1977).
František Pečený se narodil v roce 1920.
V mládí studoval na sklářské odborné škole v Železném Brodě a po úspěšném dokončení studia absolvoval mladý František Vysokou uměleckoprůmyslovou školu v Praze a to v roce 1943 u profesora Josefa Nováka (1902 - 1987) a profesora Františka Kysely (1881 - 1941).
Poté po velmi krátkou dobu působil František Pečený v porcelánce v Teplicích.
Následně v roce 1947 se přemístil do Heřmanovy huti.
V Heřmanově huti setrval celý svůj život, zde se stal jedním z předních návrhářů lisovaného skla.
Lisovanému sklu zůstal František Pečený věrný po celý svůj život.
František Pečený byl prvním československým výtvarníkem, který se programově začal věnovat ručně i automaticky lisovanému sklu.
Pod jeho vedením se československé lisované sklo dostalo do podvědomí mnoha lidí a to po celém světě.
Filizofií Františka Pečeného bylo to, že od samého počátku usiloval o to, aby lisované sklo mělo i uměleckou hodnotu, která by ho odlišila od napodobování broušeného skla.
Tvorba návrhů lisovaného skla nezastavila Františka Pečeného ani tehdy, když přišel o jedno oko v 60.letech 20.století.
Největší ohlas na tvorbu lisovaného skla Františka Pečeného měly nejrůznější výstavy, například EXPO 1958 v Bruselu, popřípadě výstava s názvem Českosloveské sklo, která se konala v Moskvě v roce 1959 anebo výstava s názvem České lisované sklo, která se konala v Gottwaldově (Zlín) v roce 1972.
Ovšem málo kdo ví, že František Pečený byl i vynikajícím malířem.
Své volné chvíle trávil malováním, věnoval se olejomalbě, kresbě a tvorbě pastelů.
Pastely maloval zejména krajiny a kytice.
U kreseb se věnoval zejména figurální tvorbě v podobě žen a svých návrhů na sklo.
O této vedlejší tvorbě Františka Pečeného mnoho lidí nevědělo, pouze jeho nejbližší lidi v okolí.
Sám Pečený svá namalovaná díla nikde nevystavoval a ani o nich nikde s nikým na veřejnosti nemluvil, tudíž i jeho vedlejší tvorba vedle skla je velmi oceňována.
František Pečený zemřel v pouhých 57letech.
Jeho návrhy jsou však dodnes velmi oblíbené a aukčně vyhledávané.