Jan Gabrhel (1930 - 2017)

Jan Gabrhel (1930 - 2017).
Jan Gabrhel se narodil v 1.polovině 20.století, přesněji v roce 193é a to ve Vysokém Mýtě (Vysoké Mýto je město, které leží v okrese Ústí nad Orlicí, na řece Loučné).
Mladý Gabrhel studoval na sklářské škole v Železném Brodě a to u věhlasných profesorů.
Jedním z nich byl Jaroslav Brychta (1895 - 1971) a tím druhým byl Miloslav Klinger (1922 - 1999).
V Železném Brodě byl mladý Gabrhel od roku 1946 - 1950.
Zlomový rok pro Jana Gabrhela měl však teprve přijít.
Tím rokem byl rok 1957.
V tomto roce totiž započal svou sklářskou kariéru jako výtvarník sklárny Český křišťál v Chlumu u Třeboně.
Zde ve sklárně Český křišťál navrhoval Gabrhel nápojové a užitkové dekorativní sklo, které se stalo velmi populární u nás, ale i v zahraničí.
Tato sklárna bohužel v roce 2004 naprosto zanikla.
Gabrhelovy návrhy se staly velmi populární, protože jeho práce byly reprezentovány například v New Yorku (New York, oficiálně City of New York, v běžném užívání i New York City je nejlidnatějším městem Spojených států amerických a nachází se v jižním výběžku státu New York a to při ústí řeky Hudson do Atlantského oceánu), v Londýně (Londýn je hlavním městem Spojeného království Velké Británie a Severního Irska a leží na jihovýchodě země při ústí řeky Temže), v Paříži (Paříž je hlavním a zároveň největším městem Francie) a také v Moskvě (Moskva je hlavním městem Ruska).
Na počátku 60.let 20.století Gabrhel začal upřednostňovat barevné sklo a poté přešel k olovnatému křišťálu.
Jan Gabrhel se ale nevěnoval jen sklu.
Vedle skla například tvořil monumentální plastiky a kompozice.
Tyto práce našly uplatnění například v celnici v Halámkách, v Domě kultury ROH v Českých Budějovicích a pro Dům kultury v Chlumu u Třeboně navrhl pískovaná okna a skleněný reliéf.
Dále se Gabrhel podílel na grafické úpravě řady knih a také katalogů.
Celkem měl Jan Gabrhel v České republice čtrnáct samostatných výstav a dále pak jeho tvorba byla zastoupena na společných výstavách a to i například v zahraničí
Gabrhelova tvorba nás ale i reprezentovala na Expo Montreal v roce 1967 a také na Expo Osaka v roce 1970.
Tvorba Jana Garbhela je zastoupena v mnoha sbírkách a to například v Moravské galerii v Brně.
Jan Gabrhel zemřel v roce 2017 a to v požehnaném věku 87let.
Návrhy od Jana Gabrhela jsou dodnes velmi oblíbené a aukčně vyhledávané.

Co zde máme