Jan Kotík (1916 - 2002)

Jan Kotík (1916 - 2002).

Jan Kotík se narodil v roce 1916 a to v Turnově (Turnov je město, které se nachází v okrese Semily, v Jičínské pahorkatině při jihozápadním úpatí Ještědsko-kozákovského hřbetu a leží na okraji CHKO Český ráj. Turnovem protéká řeka Jizera, která dělí město na dvě části).
Umělecké nadání mladý Jan zdědil pravděpodobně po svém otci Pravoslavu Kotíkovi (1889 - 1970), který byl věhlasným malířem a grafikem.
Mladý Jan svá učňovská léta strávil v Müllerově tiskárně.
Zde se i zabýval studiem typografie (typografie je umělecko-technický obor, který se zabývá tiskovým písmem).
Vztah k umění získal Jan Kotík v roce 1928, kdy jeho otec Pravoslav Kotík zorganizoval v Mladé Boleslavi výstavu Bohumila Kubišty (1884 - 1918) a v roce 1935 nastoupil Jan na Vysokou školu uměleckoprůmyslovou v Praze (UMPRUM).
Zde byl pod vedením profesora Jaroslava Bendy (1882 - 1970).
Svá studia Jan Kotík zakončil během období druhé světové války.
V tomto bdobí se stal členem Skupiny 42 (Skupina 42 byla česká umělecká skupina, která byla založená v roce 1942).
Během členství ve Skupině 42 vytvářel Jan Kotík obrazy s figurálními náměty a po zániku Skupiny 42 v roce 1948 se Jan vrhl k formě gestetické abstrakce (akční malba).
Od roku 1947 Jan Kotík byl na pracovní pozici vedoucího vzorkových dílen a ateliérů Ústředí lidové a umělecké výroby (ÚLUV).
V této pozici Kotík setrval do roku 1952.
V tomto roce ho totiž začala vyšetřovat tajná policie kvůli jeho stykům se skupinou surrealistů.
Jan Kotík pracoval posléze jako návrhář a instaloval výstavu Ústředí lidové a umělecké výroby pro pražské vzorkové veletrhy.
V životě Jana Kotíka byl však důležitý rok 1950.
V tomto roce Kotík totiž započal zpracovávat hutní sklo ve sklárnách Škrdlovice u Emanuela Beránka (1899 - 1973).
Ještě v témže roce 1950 navrhl Kotík pro sklárnu Škrdlovice nápojovou soupravu.
V této době si největší popularitu získaly návrhy mís, které byly provedeny ve tvaru listu nebo i váza, která byla vyvedena do podoby poháru.
Mezi nejznámnější návrhy Jana Kotíka patří i bezpochyby váza s názvem Vrtulová váza.
Tento název se vžil do podvědomí lidí díky tvaru vázy.
V roce 1957 se Jan Kotík účastnil XI. Trienále v Miláně, kde představil svou kolekci skla a skleněných objektů.
Z XI. Trienále v Miláně stojí určitě za zmínku váza z přejímaného a ručně broušeného skla s rubínovým jádrem z Nového Boru, která se stala naprostým hitem a to díky své barevnosti, která byla využita do nejmenšího detailu.
V roce 1958 se Jan Kotík účastnil věhlasné výstavy EXPO 58 v Bruselu.
Zde vystavil skleněnou mozaiku s názvem Sluce-vzduch-voda.
Osud Jana Kotíka se však změnil po vpádu ruských vojsk v roce 1968.
Naštěstí Kotík využil svůj stipendijní pobyt DAAD (Německá akademická výměnná služba).
Díky tomu Jan Kotík se svou ženou zůstal v Západním Berlíně.
V 80.letech 20.století se Jan Kotík navrátil k malbě s náznakem figurálního motivu.
Jeho tvorba je zastoupena po celém světe a to například v Albright-Knox Art Gallery v Buffalo (Buffalo je město, které leží na západě státu New York ve Spojených státech amerických. Buffalo je druhým nejlidnatějším městem státu New York. Město leží na východním břehu Erijského jezera jižně od odtoku řeky Niagara), v Konstradet ve Stokholmu (Stockholm je hlavní město Švédska a zároveň je nejlidnatějším regionem této země) a v neposlední řadě v Českém muzeu výtvarných umění v Praze nebo i v Národní galerii v Praze.
Jan Kotík zemřel v roce 2002 v Berlíně a to v požehnaném věku 86let.
Tvorba Jana Kotíka je dodnes velmi oblíbená a aukčně vyhledávaná.