Jaroslav Ježek (1923 - 2002)

Jaroslav Ježek (1923 - 2002).
Jaroslav Ježek se narodil v 1.polovině 20.století, přesněji v roce 1923 a to v Podlesí u Příbrami (Podlesí je obec, která se nachází v okrese Příbram, Středočeský kraj. Obec Podlesí se nachází na levém břehu říčky Litavky).
V mládí Jaroslav Ježek studoval pedagogickou fakultu Univerzity Karlovy.
Zde studoval obor výtvarné výchovy u profesora Josefa Sejpky (1885 - 1952).
Zde mladý Ježek studoval v letech 1945 - 1949, bohužel svá studia nedokončil.
Důvod jeho nedokončení byl ten, že mladý Jaroslav měl v úmyslu přejít na Vysokou školu uměleckoprůmyslovou v Praze.
Zde chtěl do ateliéru porcelánu a keramiky.
Tento ateliér byl v tehdejší době pod vedením Otty Eckerta (1910 - 1995).
Samotný Otto Eckert tehdy poradil mladému Jaroslavovi, aby nejdříve šel na praxi do výroby, kde by si nejdříve osvojil technologii a provoz v porcelánovém průmyslu.
Mladý Jaroslav získal stipendium (půlroční) ve výtvarném oddělení porcelánky Thun v Kláštěrci nad Ohří (Klášterec nad Ohří je město na Chomutovsku, které ležící v nadmořské výšce 320 metrů v údolí Ohře mezi Krušnými a Doupovskými horami v severozápadních Čechách).
Osud tomu ale chtěl, že Jaroslav Ježek nakonec zanechal svá studia v nedohlednu a v Kláštěrci nad Ohří zůstal až do roku 1954.
V roce 1954 bylo totiž výtvarné oddělení zrušeno.
Ale již v roce 1955 dostal Ježek svou šanci se projevit.
Bylo totiž otevřeno nové vývojové středisko v Lesově u Karlových Varů (Lesov je součástí obce Sadov, která se nachází v okrese Karlovy Vary).
Zde Jaroslav Ježek navrhl mnoho skic s květinovými motivy.
Tyto květinové motivy doplňovaly hladké stěny konvic a šálků.
Již v roce 1957 byl Jaroslav Ježek pověřen k vytvoření návrhů pro Světovou výstavu v Bruselu.
Pro Světovou výstavu v Bruselu, která se konala v roce 1958 vytvořil Jaroslav Ježek soubor zvaný Elka, který je nám znám dodnes.
Za tento soubor nakonec Ježek získal zlatou medaili
Toto pověření vytvořit návrh nakonec udělalo z Jaroslava Ježka legendu bruselského stylu.
Následně toto uznání zajistilo Jaroslavu Ježkovi obživu, pro bruselskou restauraci navrhl soubor z varného porcelánu zvaný Asmanit.
Soubor byl vytvořen v roce 1958.
V témže roce ještě Ježek navrh model zvaný Sylva, který navazoval na předchozí model Asmanit.
V následujícím roce, tedy v roce 1959 vznikly další soubory zvané Orava a Ciráno.
Poté vznikaly i další soubory zvané například Orion, Sidonita, Romana nebo Aurelia.
Vedle těchto souborů navrhoval Ježek i figurky nejčastěji v podobě zvířat.
Typické pro figurky od Jaroslava Ježka bylo to, že byly monochromní (jednobarevné), ale lze nalézt i figurky, kde byly užity pouze dvě barvy.
Výroby figurek se ujala porcelánka v Duchcově (Duchcov je město ležící v severních Čechách a to v okrese Teplice, Ústeckém kraji. Duchcov se rozkládá v podkrušnohorské uhelné pánvy).
Díky těmto souborům a figurkám se stal Jaroslav Ježek legendou bruselského stylu.
Jaroslav Ježek zemřel v roce 2002 v Karlových Varech ve věku 79let.
Jeho návrhy nebyly nikdy překonány a jsou dodnes velmi oblíbené a aukčně vyhledávané.