Jaroslava Švarcová (*1952)

Jaroslava Švarcová (*1952).
Jaroslava Švarcová se narodila ve 2.polovině 20.století, přesněji v roce 1952 v Havlíčkově Brodě (Havlíčkův Brod je město, které se nachází ve stejnojmenném okrese, v kraji Vysočina a to severně od Jihlavy na řece Sázavě).
Otec Jaroslavy Josef Švarc byl velmi úspěšným výtvarníkem a také návrhářem, který se věnoval oboru v broušení skla.
Josef Švarc byl také velmi vyhledávaným rytcem ve Sklárnách Bohemia, a tak tedy není divu, že i mladá Jaroslava započala svou dráhu právě s oborem broušení skla.
Svá studia započala mladá Jaroslava na Středním odborném učilišti sklářském ve Světlé nad Sázavou (Světlá nad Sázavou je město, které se nachází v okrese Havlíčkův Brod a to v kraji Vysočina, severozápadně od Havlíčkova Brodu na soutoku Sázavy a Sázavky).
Na Středním odborném učilišti se zabývala Jaroslava Švarcová broušením skla.
Po roce ve Středním odborném učilišti byla přijata na Střední průmyslovou školu sklářskou v Kamenickém Šenově.
Zde působila v brusičském ateliéru.
Mladá Jaroslava se nejvíce věnovala výtvarnému zpracování olovnatého kříšťálu ve Sklárnách Bohemia, kde pracoval i její otec.
Svá studia si Jaroslava Švarcová obohatila na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze.
Na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze byla Jaroslava Švarcová od roku 1976 - 1982.
Na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze byla Jaroslava Švarcová spolužačkou Věry Vejsové (*1956).
Jaroslava Švarcová pracovala převážně pro Sklo Bohemia ve Světlé nad Sázavou.
Zde pracovala v letech 1972 - 1991 a působila zde v pozici návrhářky a od 90.let 20.století se Švarcová začala věnovat převážně pedagogice na gymnáziu.
Jaroslava Švarcová svou práci se sklem představila na několika samostatných výstavách v České republice a na společných výstavách skla i mimo Českou republiku.
Tvorba Jaroslavy Švarcové je například zastoupena i v Moravské galerii v Brně.
Vedle práce s olovnatým křišťálem kombinovala Jaroslava Švarcová také sklo s kamenem a to například spojení broušeného skla s kolorovaným pískem.
Zajímavost na závěr je ta, že jejím profesorem byl věhlasný sklářský výtvarník Stanislav Libenský (1921 - 2002).
Návrhy Jaroslavy Švarcové jsou dodnes velmi oblíbené a aukčně vyhledávané.
 
 
 
 
 
 

 


Co zde máme