Josef Hůrka a NAPAKO

Josef Hůrka:
Návrhář Josef Hůrka je úzce spojován s firmou NAPAKO, kde pracoval již od konce 40let 20.století.
Od konce 40.let 20.století Josef Hůrka původně navrhoval nejrůznější elektrospotřebiče.
Poté se více zaměřil na návrhy svítidel.
Jeho návrhy svítidel se po čase staly těmi nejoblíbenějšími v NAPAKU.
Josef Hůrka ve svých návrzích svítidel upřednostňoval zejména jednoduché funkční tvary z kovů, které byly doplněny pergamenovými a skleněnými širmy.
U několika návrhů nebyl užit pergamenový a ani skleněný širm.
Josef Hůrka nejvíce obdivoval český funkcionalismus a velmi často navazoval na typy svítidel, která již existovala v 1.polovině 20.století, zejména z 30.let 20.století.
Avšak poptávce a novým stylům z tehdejší doby se nedalo vyhnout, a tak začátkem 60.let 20.století začal Hůrka navrhovat jednoduchá svítidla do interiérů.
Tato nová svítidla byla nejčastěji zhotovena v kombinaci kovu a plastu.
Pozdější Hůrkovy návrhy se vyznačovaly především strohostí a čistotou linií.
Jeho návrhy svítidel spočívaly v ohýbání kovů, kovotlačení, vrtání a pájení.
Tedy typický postup NAPAKA.
Svítidla od Josefa Hůrky zažily nevídaný úspěch v 60.letech 20.století.
V této době nesměla tato svítidla chybět v žádné domácnosti.
Nejvíce byla doporučována institutem ÚBOK (Ústav bytové a oděvní kultury) a ve vzorových interiérech v časopise zvaném Domov.
Firma NAPAKO získala několik ocenění za Hůrkova svítidla, například 1.cenu pro nová svítidla v letech 1961 – 1963 a dále třeba cenu CID (Czechoslovak Industrial Design) a v letech 1967 - 1968 byla Hůrkova svítidla představena s velkým úspěchem na Mezinárodní výstavě průmyslového zboží v Lublani a také na Mezinárodní výstavě průmyslových návrhů ve Vídni.
Tyto a další výstavy zaručily to, že o Hůrkova svítidla byl i velký zájem v západní Evropě.
Bohužel mnoho návrhů nebylo zrealizováno, ale naštěstí prototypy jsou uloženy ve sbírce průmyslového designu Národního technického muzea v Praze.
Návrhy od Josefa Hůrky jsou dodnes velmi oblíbené a aukčně vyhledávané.

NAPAKO:
NAPAKO bylo založeno v roce 1919 jako účelové sdružení malých soukromých firem, které se zabývaly především stavební kovovýrobou. Dokládá to i samotný název NAPAKO - nástrojáři - pasíři - kovotlačitelé. Díky kvalifikované a řemeslně zručné práci je v období 1.poloviny 20.století je kvalita a náplň ýroby na velmi vysoké úrovni. Po válce, následně po roce 1948 dochází k částečnému zestátnění družstva. Firma NAPAKO existuje dodnes, zabývají se především výrobou bezpečnostních dveří.