Laděna Víznerová (*1943)

Laděna Víznerová (*1943).
Laděna Víznerová se narodila v roce 1943 a je absolventkou kamenickošenovské sklářské školy.
Zde studovala v letech 1958 - 1961 a od roku 1967 se začala věnovat převážně návrhům lisovaného skla v Dubí u Teplic.
Zde také poprvé využila zatavování stříbra, mědi a sublimujících materiálů k vytváření polotovarů, kterým pak dávala konečnou podobu broušením.
Vedle skleněných váz také Laděna Víznerová navrhovala skleněné šperky.
Bohužel počátkem 90.let 20.století se zdravotní stav Laděny Víznerové výrazně zhoršil a měl za následek to, že její stav znemožnil, aby ve své činnosti dále pokračovala.
Návrhy od Laděny Víznerové jsou dodnes velmi oblíbené a mezi sběrateli vyhledávané.

Co zde máme