Marie Hlobilová - Mrkvičková (1903 - 1999)

Marie Hlobilová - Mrkvičková (1903 - 1999).
Marie Hlobilová se narodila na počátku 20.století, přesněji v roce 1903 v Přerově na Hané.
Mladá Marie vystudovala vysokou školu uměleckoprůmyslovou v Praze obor grafika.
Zde byla pod vedením profesorů Vratislava Huga Brunnera (1886 - 1928), Františka Kysely (1881 - 1941) a Emanuela Dítěte (1862 - 1944).
V letech 1927 - 1930 pobývala Hlobilová v Táboře a jěště v témže roce 1930 se přestěhovala do Prahy.
Hlobilová od roku 1936 se zúčastnila výstav s KVU (Kruh výtvarných umělkyň).
Za zmínku stojí i výstava z roku 1944, která se konala v Topičově salónu v Praze.
Vedle domácích výstav se i Marie Hlobilová zúčastnila zahraničních výstav a to například výstava z roku 1938, která se konala v Bělehradě (Bělehrad je hlavním a zároveň největším městem Srbska a v letech 1918 - 1941 a 1946 - 1992 byl také hlavním městem Království Srbů, Chorvatů a Slovinců - Jugoslávie).
V témže roce 1938 se Hlobilová zúčastnila výstavy v Bukurešti (Bukurešť je hlavním a zároveň největším městem Rumunska).
O rok později, přesněji v roce 1939 byla Hlobilová na výstave v New Yorku (New York - City of New York je nejlidnatějším městem Spojených států amerických a nachází se v jižním výběžku státu New York a to při ústí řeky Hudson do Atlantského oceánu).
O mnoho let se Marie Hlobilová zúčastnila další zahraniční výstavy, která se konala v roce 1967 v Tokiu (Tokio je hlavním městem Japonska a sídlem japonského císaře a název Tokio znamená Východní hlavní město a dále Tokio není v Japonsku oficiálně město).
Své domácí výstavy Hlobilová pořádala převážně ve svém rodném městě Přerově a to na zámku Přerov.
Marie Hlobilová nejčastěji malovala pestrobarevná květinová zátiší.
Vedle květinových zátiší lze i nalézt i obrazy s tématikou Prahy a vesnic.
Marie byla provdána za českého hudebního skladatele a pedagoga Emila Hlobila (1901 - 1987).
Marie Hlobilová - Mrkvičková zemřela v požehnaném věku 96let v Praze.
Tvorba Marie Hlobilové - Mrkvičkové je dodnes velmi oblíbená a aukčně vyhledávaná.
 

Co zde máme