NAPAKO

NAPAKO bylo založeno v roce 1919 jako účelové sdružení malých soukromých firem, které se zabývaly především stavební kovovýrobou. Dokládá to i samotný název NAPAKO - nástrojáři - pasíři - kovotlačitelé.
Díky kvalifikované a řemeslně zručné práci je v období 1.poloviny 20.století kvalita a náplň výroby na velmi vysoké úrovni.
Po válce, následně po roce 1948 dochází k částečnému zestátnění družstva.
Firma NAPAKO existuje dodnes, zabývají se především výrobou bezpečnostních dveří.