Oldřich Lípa (1929 - 2014) a Luboš Metelák (*1934)

Oldřich Lípa (1929 - 2014).
Oldřich Lípa se narodil v 1.polovině 20.století, přesnějiv roce 1929 v Rychvaldově (Město Rychvald se nachází v okrese Karviná v Moravskoslezském kraji).
V mládí studoval Oldřich na reálném gymnáziu v Ostravě.
Zde studoval do roku 1947 a od roku 1948 absolvoval Vyšší odbornou školu sklářskou v Novém Boru a to v oddělení broušení skla.
Zde studoval do roku 1950 a ještě v témže roce si svá studia rozšířil na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze, zde působil v oddělení skla a monumentální malby u profesora Josefa Kaplického (1899 - 1952).
Zde setrval do roku 1955 a i v témže roce působil Oldřich Lípa jako podnikový výtvarník v n. p. Karlovarské sklo.
Zde působil až do roku 1981.
Oldřich Lípa je například autorem váz, nápojového skla a rytého skla.
Jeho práce byla typická výraznými brusy.
Oldřich Lípa zemřel v roce 2014 a to v úctihodném věku 85let.
 
Luboš Metelák (*1934).
Luboš Metelák se narodil v 1.polovině 20.století, přesněji v roce 1934 a to v Železném Brodě (Město Železný Brod se nachází v okrese Jablonec nad Nisou, v Libereckém kraji a to zhruba 11km jihovýchodně od Jablonce nad Nisou).
V mládí studoval Luboš na Střední uměleckoprůmyslové škole sklářské v Železném Brodě.
Zde studoval do roku 1953 a ještě v témže roce si svá studia rozšířil na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze u profesora Karla Štipla (1899 - 1972).
Zde studoval Luboš Metelák do roku 1959.
A v roce 1962 se stal Luboš Metelák výtvarníkem sklárny MOSER a zde setrval až do roku 1993.
Na závěr nutno podotknout, že Luboš Metelák je synem Aloise Meteláka (1897 - 1980) a bratr Milana Meteláka (1928 - 1993). 

Co zde máme