Otakar Hůrka (1889 - 1966)

Otakar Hůrka se narodil ke konci 19.století, přesněji roku 1889 v Kolodějích u Prahy.

 

Otakar Hůrka byl žákem věhlasného českého krajináře Aloise Kalvody. Krajiny od Aloise Kalvody se mladému Hůrkovi zalíbily natolik, že tomuto tématu zůstal věrný po celý svůj život.

V letech 1920 - 1923 byla Hůrkovi umožněna studijní cesta po Francii.
Otakar Hůrka získal stipendium od samotného prezidenta T.G.Masaryka. Studijní cesta mu umožnila v roce 1921 vystavovat v pařížském Jarním salónu. Zde se jeho krajinomalba setkala s velkým ohlasem.

Dokonce i umělecké revue Les Tablettes a La Revue Modeme přineslo řadu reprodukcí od Otakara Hůrky. Na Podzimním salónu roku 1921 vystavoval mimo jiné i dvě velká plátna z bojiště první světové války z francouzského Terronu. Zde se bojů dokonce i sám zúčastnil v roce 1918 i s československou legií.

Jeho popularita měla za následek to, že byl jmenován členem Salon d'automne jako šestý Čech. Před ním byli jmenováni tito autoři: Jan Kotěra, František Kupka, Viktor Stretti, Zamponi a Šimon.

Po návratu do své rodné vlasti maloval a vystavoval svoje krajiny. Jeho tvorba pocházela zejména z oblasti Polabí a Posázaví.
Během svého života namaloval řadu olejů a v neposlední řadě byl i autorem knižních ilustrací. Z jeho grafické tvorby jsou nejvíce ceněny dřevoryty pod názvem Album Posázaví.

Jeho slibnou kariéru zničil komunistický režim, když ho v roce 1948 vyloučili ze Svazu výtvarných umělců a do konce svého života měl přísný zákaz vystavovat svá díla či jakýmkoliv jiným způsobem veřejně prezentovat své práce.

Otakar Hůrka zemřel v roce 1966 v Praze a to v požehnaném věku 77 let.


Co zde máme