Rudolf Jurnikl (1928 - 2010)

Rudolf Jurnikl (1928 - 2010).
Rudolf Jurnikl se narodil ve Frýdku v 1.polovině 20.století, přesněji v roce 1928.
Zde ve Frýdku se mladý Jurnikl vyučil brusičem skla u firmy KaMa, tato firma patřila Karlu Matuškovi.
U firmy KaMa byl Rudolf Jurnikl od roku 1945 - 1948.
Mistovské zkoušky absolvoval ve Valašském Meziříčí u dr. Volfa.
Následně po válce studoval na Odborné škole sklářské v Kamenickém Šenově a to se zaměřením na rytí skla.
V Kamenickém Šenově byl Jurnikl od roku 1948 - 1953.
Protože Rudolf Jurnikl byl pilným žákem, tak po ukončení studia v Kamenickém Šenově pokračoval ve studiu na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze .
Zde byl v ateliéru profesora Karla Štipla.
Nejdříve v ateliéru působil jako student a po absolutoriu jako umělecký aspirant.
Na Vysoké škole uměleckoprůmyslové byl od roku 1954 - 1957.
Štěstí se usmálo na Rudolfa Jurnikla až poté, když mu jeho přítel Miloš Filip nabídl pracovní místo ve výtvarném středisku v Rudolfově huti v Teplicích.
Miloš Filip byl tehdejším předsedou rady OBAS, později Sklo Union.
Ve výtvarném středisku Rudolf Jurnikl působil tehdy sám, až mnohem později se k Jurniklovi přidali další zaměstnanci střediska, například František Vízner a Ladislav Urban.
V Rudolfově huti v Teplicích byl Rudolf Jurnikl od roku 1958 - 1988.
Tito tři pánové, Rudolf Jurnikl, František Vízner a Ladislav Urban dokázali vtisknout československému lisovanému sklu svůj osobitý styl a podobu.
Největší úspěch zažil Rudolf Jurnikl se svým návrhem vázy s názvem Slunce, tento název byl později přejmenován na Osaku, jelikož váza byla prezentována na EXPO 1970 v Japonsku.
Tato váza s názvem Osaka byla prezentována i u nás na výstavě České lisované sklo v Gottwaldově v roce 1972.
Rudolf Jurnikl vyniká nad ostatními skláři tím, že lisovanému sklu zůstal věrný až do doby, kdy odešel na odpočinek.
Rudolf Jurnikl zemřel v roce 2010 a to v požehnaném věku 82let.