Společnost Johnson Brothers Hanley z Anglie

Johnson Brothers Hanley.
Název společnosti byl odvozen od jmen jejich zakladatelů, kteří byli bratři.
Původními zakladateli společnosti Johnson Brothers byli Alfred, Frederick, Henry a Robert.
Společnost byla založena v roce 1883 a Alfred a Frederick začali svou výrobu v zaniklé porcelánce Charles Street Works.
Původní společnost bratři převzali od původní společnosti Pankhurst & Co při konkurzu v Hanley v Stoke-on-Trent (Stoke-on-Trent je město, které se nachází v anglickém hrabství Staffordshire v regionu West Midlands. Město je federací, která byla vytvořena na počátku 20. století s šesti původními městy jakými bylo město Hanley, Stoke, Burslem, Tunstall, Longton a Fenton).
Zprvu se společnost zaobírala výrobou odolných kamenin, které měly velký ohlas.
Tento ohlas u spotřebitelů měl za následek to, že společnost se rychle rozšiřovala a již v roce 1888 k dvěma bratrům vstoupil i Henry Johnson a v roce 1898 Henryho následoval i čtvrtý bratr jménem Robert Johnson.
Společnost ani na chvíli nezahálela a uvedla na trh keramiku, jejíž vlastnosti se podobaly jemného porcelánu, ale jejich trvanlivost by se dala přirovnat mezi stavby ze železobetonu.
Společnost Johnson Brothers s tímto druhem nádobí měla veliký úspěch a to zejména ve Spojených státech, kde byla hojná poptávka po tomto druhu nádobí a to hned ze dvou důvodou.
Prvním důvodem byla trvanlivost nádobí a druhým důvodem byla jeho nízká cena.
Jelikož poptávka po výrobcích společnosti Johnson Brothers byla veliká, tak v roce 1896 byla otevřena další výrobna společnosti s názvem Trent Sanitary Works.
Jak již sám název napovídá, tak zde se jednalo o výrobu převážně sanitární keramiky.
Zlomovým rokem se stal rok 1898.
V tomto roce se totiž jeden ze zakladatelů společnosti, byl jím Robert Johnson rozhodl přestěhovat do New Yorku (New York je nejlidnatějším městem Spojených států amerických a nachází se v jižním výběžku státu New York a to při ústí řeky Hudson do Atlantského oceánu).
Toto rozhodnutí se přestěhovat nebylo jen tak náhodné.
Účelem přestěhování se do New Yorku bylo to, aby se zvládla expanze společnosti na severoamerický trh.
Společnost si nevedla špatně ani na počátku 20.století a například po roce 1918 společnost zásobovala svým stolním nádobím již celou Anglii.
Průlomovým obdobím bylo období 30.let 20.století, kdy tehdejší moderní systémy v oblasti spalování přešly z uhlí na elektřinu.
Tato inovace vedla ke kvalitnějším výrobkům a nižším cenám společnosti Johnson Brothers.
Bohužel v období druhé světové války došlo k tomu, že se výroba téměř zastavila a dodávání výrobků do Spojených států taktéž.
Po válce došlo ve společnosti Johnson Brothers k významným změnám a to hlavně v oblasti zařízení továren.
V 50.letech 20.století získala společnost mnoho ocenění za své návrhy jakými byly například Old Britain Castles a Historic America.
Tyto návrhy oživily věhlas společnosti Johnson Brothers a dokonce společnost byla i dvakrát oceněna věhlasnou Královskou cenou za průmysl (Queens Award to Industry).
Bohužel lidská společnost je neúprosná, a tak společnost Johnson Brothers musela v roce 1968 vstoupit do Wedgwood Group, aby vůbec společnost mohla existovat.
O mnoho let později přišla ještě společnost Johnson Brothers ke slovu, kdy v roce 1981 uvedla svou řadu výrobků pod názvem Heritage.
Konec byl však v dohledu.
V roce 1995 se dílna v Hanley uzavřela a následně i zničila.
Ovšem i tak originální vzory společnosti přetrvaly a v roce 2000 se přestěhovaly do společnosti s názvem J. & G. Meakin Eagle Pottery.
V roce 2003 se výroba produktů společnosti Johnson Brothers přesunula z Velké Británie do Číny.
Tento krok byl ovšem již posledním hřebíčkem do rakve tehdy velmi uznávané společnosti, protože v roce 2005 došlo ke zboření Eagle Pottery.
I přesto nám dodnes zůstaly nádherné výrobky jakými jsou třeba nádherně zdobená umyvadla, pisoáry, toaletní mísy, talíře, nápojové sady a mnoho dalších výrobků.
Výrobky od společnosti Johnson Brothers jsou dodnes velmi oblíbené a aukčně vyhledávané.
 
 


Co zde máme