Těžítko v podobě orla, mastek

Kuriozita
Máte zájem či dotaz na předmět?

Těžítko je vyrobeno z mastku a má podobu .
Těžítko bylo zhotoveno v 1.polovině 20.století.