Těžítko v podobě orla, mastek

Kuriozita

Těžítko je vyrobeno z mastku a má podobu .
Těžítko bylo zhotoveno v 1.polovině 20.století.