Těžítko s rybičkami

Sklo

Těžítko je zdobeno rybičkami.
Těžítko je pestře barevné a bylo zhotoveno ve 2.polovině 20.století, přesněji 60.léta 20.století.