Těžítko ryba

Sklo

Těžítko je v podobě ryby.
Těžítko je pestře barevné a bylo zhotoveno ve 2.polovině 20.století, přesněji 60.léta 20. století.