Konzolový stolek - fa Gottwald, model Ch 6

Chrom

Konzolový stolek s jedním šuplíkem - fa Gottwald, model Ch 6. Katalog č. 101.
Konzolový stolek je vyroben v kombinaci chromu a modře lakovaného dřeva.
Chrom je nový, kostra je původní.
Modrý lak je nový, podle starého vzoru.

Konzolový stolek modré barvy byl zhotoven firmou Gottwald v Brandýse nad Orlicí a to v 1.polovině 20.století.
Chromový stolek je uveden v katalogu číslo 101 pod označením Ch 6.

Katalog je k nahlédnutí v naší pobočce.


Rozměry:

Výška je cca 80cm.

Šířka je cca 65cm.

Hloubka je cca 28 cm.

Něco málo o firmě Gottwald:

Firma Gottwald vznikla na základech firmy Lederer & Gottwald, ta v minulosti obchodovala s nejrůznějším zbožím, hlavně s ovčí vlnou, botama, deštníkama a slunečníkama.
Ke konci 19.století však spoluzakladatel Lederer odchází do zahraničí, tím se tak zrušila jeho spolupráce s firmou na které se podílel.
Tímto odchodem mohl Hynek Gottwald (1820 - 1894) rozšířit svoji činnost na obchod s dřevěným a železným nábytkem.
Ochranná známka firmy Hynka Gottwalda se skládala z písmene G a kovadliny. Na katalozích a nejrůznějších prospektech propagující firmu byl uváděn i rok založení 1875, později je znakem stylizovaný nápis Gottwald.
Firma ke konci 19.století působila v Praze. Roku 1894 však Hynek Gottwald umírá a v jeho odkazu pokračovali jeho děti, syn Josef a dcera Marie.
Přelomovým rokem oro firmu Gottwald byl rok 1912, od tohoto roku se firma zaměřila výhradně na výrobu kovového nábytku a kovových doplňků. Kovové zboží se vyváželo po celém světe, od Jižní Ameriky až po Jižní Afriku.
Po 1.světové válce byla firma nucena z důvodu stagnace zboží prodat továrnu v Praze.
Okolo roku 1920 se firma Gottwald rozhodla koupit továrnu v Brandýse nad Orlicí od firmy Regenhardt & Raymann, tato továrna zde provozovala tkalcovnu. V průběhu roku 1920 probíhala rozsáhlá rekonstrukce.
Od 20. - 30.let 20.století zažila firma Gottwald období rozkvětu, svým kovovým nábytkem a nejrůznějšími doplňky vybavovala školy, zotavovny či nemocnice.
Po roce 1948 došlo ke znárodnění firmy Gottwald a začlenění Kovona n.p. V průběhu následujících let se výroba kovového nábytku postupně předávala různým výrobcům z místního průmyslu.
Během roku 1965 skončila úplně. Současná společnost s názvem C.I.E.B. Kahovec, spol s.r.o., Praha nadále působí v areálu továrny bývalé firmy Hynka Gottwalda v Brandýse nad Orlicí a zaměřuje se na výrobu odpružených sedadel pro řidiče i pasažéry.