Pasačka krav - Oldřich Hlavsa

Obraz Olej
Prodáno

Obraz zachycuje pasačku krav v poli.
Obraz je malován olejem na plátně.
Malba je zachycena velmi detailně.
Signováno: O. Hlavsa - Oldřich Hlavsa.

Rozměry:

Výška je cca 61cm.

Šířka je cca 79,5cm.

Něco málo o Oldřichu Hlavsovi:

Oldřich Hlavsa (1889 - 1936).
Oldřich Hlavsa se narodil ke konci 19.století a to v roce 1889.
Narodil se v Německé Rybné, ta je dnes známa jako Rybná nad Zdobnicí a to do rodiny chalupníka.
Oldřich Hlavsa byl v rodině nejmladší, byl ze šesti dětí.
Po úspěšném studiu obecné školy odešel do Žamberka. V Žamberku se vyučil číšníkem.
Ve volných chvílích se Oldřich Hlavsa věnoval malování.
Své studium malby si rozříšil ve Vídni, zde se mu dostalo prvního metodického vedení na speciálním kurzu kreslení. Oldřich Hlavsa poté odešel na Akademii výtvarného umění do Mnichova, zde působil v letech 1910 - 1913. Svá studia dokončil na Pražské Akademii.
Hlavsa Byl žákem profesorů Františka Ženíška a Vojtěcha Hynaise a to v letech 1914 a 1920 - 1923.
1.světovou válku prožil Oldřich Hlavsa v Rusku jako legionář. Po konci 1.světové války žil střídavě v Praze, Německé Rybné a Vamberku.
Postupem let se jeho druhým domovem stala fara v Německé Rybné a farář Jan Selichar se stal jeho druhým otcem a největším přítelem.
Farář Jan Selichar pomáhal mladému Hlavsovi při všech jeho studiích a to zejména po finanční stránce.
Náměty ke svým obrazům čerpal Hlavsa především z rodného kraje a patřil do okruhu tzv. rybenské skupiny malířů.
Hlavsa byl také výborným portrétistou, ale v jeho díle převažuje tvorba krajinářská. Nejčastěji maloval krajiny Orlického podhůří.
Převážná část jeho tvorby je umístěna v místní obrazárně v Síni Oldřicha Hlavsy, která byla otevřena veřejnosti 26. července 1986.
Oldřich Hlavsa zemřel v roce 1936 a to v pouhých 47 letech a je pohřben na hřbitově ve Vamberku, ke kterému měl během svého života velmi hluboký vztah.
Obrazy od Oldřicha Hlavsy jsou dodnes oblíbeny a aukčně vyhledávány.