Svítidlo s kloubem - Carl Zeiss Jena

Lustr

Svítidlo s kloubem - Carl Zeiss Jena.
Svítidlo je opatřeno v horní části kloubem, který umožňuje nastavení svítidla.
Svítidlo je v obecném kovu a je bílé barvy.
Spodní část je opatřena čirým sklem.
Sklo je značeno Carl Zeiss Jena.
Svítidlo s kloubem bylo zhotoveno firmou Carl Zeiss Jena v 1.polovině 20.století v Německu ( Spolková republika ).
Průměr je cca 21cm.
Celková výška je 32cm.

Něco málo o zakladateli firmy Carlu Zeissovi:

Carl Zeiss (1816 - 1888).
Carl Zeiss se narodil na počátku 19.století, přesněji v roce 1816 a to do rodiny dvorního soustružnického mistra Augusta Zeisse jako pátý z dvanácti dětí.
Do vínku mu byl dán cit pro řemeslo, tento cit zdědil patrně po svém otci Augustu.
Snem mladého Carla bylo stát se mechanikem, tudíž nastoupil do učení k doktoru Fridrichu Körnerovi na univerzitě v Jeně. Zde navštěvoval různé přednášky a to zejména přednásky matematiky, fyziky ale i mineralogie.
Zlom v životě Carla Zeisse nastal v roce 1846, v tomto roce si otevírá vlastní dílnu a v následujícím roce 1847 se začal věnovat konstrukcím mikroskopů.
Zajímavostí je, že každý z jeho prvních výrobků byl takříkajíc unikátem, jelikož mladý Carl Zeiss neměl všechny teoretické podklady, které sloužily ke konstrukci jakéhokoliv mikroskopu.
Teoretické podklady získal Carl Zeiss na Jenské univerzitě, zde totiž působil docent Ernst Karl Abbe, který byl nadšen horlivostí mladého muže.
Oba muži se tudíž dohodli na spolupráci a Ernst Karl Abbe začal pracovat v Zeissových dílnách.
Přelomovým rokem pro sestrojení správného mikroskopu v Zeissových dílnách byl rok 1869. Bohužel tento mikroskop měl horší zobrazovací vlastnosti než předešlé mikroskopy, které byly zhotoveny bez teoretických podkladů.
Dvojice se však nenechala zastrašit neúspěchem a při dalším zkoumání zjistili, že ve svých pokusech počítali pouze s lomem světla a úplně zapomněli na důležitý faktor a tímto faktorem byl ohyb světla.
Úspěch na sebe nenechal dlouho čekat a již roku 1870 byly všechny problémy vyřešeny a tak byl sestrojen mikroskop, který splňoval všechny teoreticky vypočítané hodnoty.
Bohužel konkurence se Zeissovým výrobkům bránila zuby nehty. Zlom přišel díky široké veřejnosti, která přijala Zeissovy výrobky s nadšením a uznáním.
Tento zájem měl za následek to, že konkurence otočila svůj zájem zpět na Zeissovy výrobky.
Tento zájem měl za následek to, že do Jeny se začali sjíždět slavní vědci.
Dalším zlomovým rokem byl rok 1882, v tomto roce začala spolupráce tří osob: mechanika Zeisse, fyzika Abbeho a sklářského technika Schotta.
Schott pracoval na zlepšení vlastností skla, z kterého byly konstruovány čočky. Tímto zlepšením se podařilo výrazně snížit barevnou vadu čoček.
Léta úspěšně ubíhala a v roce 1886 se konala oslava desetitisícího vyrobeného mikroskopu.
Sám Carl Zeiss kvůli svému zdravotnímu stavu začal pomalu ubírat tempo. Poté prodělal několik záchvatů mrtvice a v roce 1888 zemřel.
Společnost Carl Zeiss Jena je dodnes velmi oblíbena a to hlavně díky výrobě fotografických objektivů.