Lustr s atypickými širmy - NAPAKO

Chrom Lustr

Chromový lustr s atypickými širmy růžové barvy - NAPAKO - Z2 4, typ č. 1002/2.
Lustr je dvouramenný.
Ramena lustru směřují dolů.
Širmy jsou skleněné, růžové barvy a mají atypický tvar.
Chrom je původní, ve velmi dobrém stavu.
Chromový lustr byl zhotoven firmou NAPAKO s označením NAPAKO - Z2 4, typ č. 1002/2 a to v 1.polovině 20.století, přesněji 20. - 30.léta 20.století.

Něco málo o NAPAKU:

NAPAKO, bylo založeno v roce 1919 jako účelové sdružení malých soukromých firem, které se zabývaly především stavební kovovýrobou. Dokládá to i samotný název NAPAKO - nástrojáři - pasíři - kovotlačitelé. Díky kvalifikované a řemeslně zručné práci je v období 1.poloviny 20.století kvalita a náplň výroby na velmi vysoké úrovni. Po válce, následně po roce 1948 dochází k částečnému zestátnění družstva. Firma NAPAKO existuje dodnes, zabývají se především výrobou bezpečnostních dveří.