Hliniště - Pavel Navrátil - Rok 1975

Akvarel Obraz
Hliniště - Pavel Navrátil.
Obraz je malován akvarelem a zachycuje hliniště (Hliniště je starší český název pro lokalitu s povrchovou těžbou hlíny).
Signováno v pravém dolním rohu i s rokem: Navrátil 75 - Pavel Navrátil (1933 - 1981) - Rok 1975.
(Pavel Navrátil byl věhlasným brněnským malířem své doby.
Navrátil se řadil již od 50.let 20.století k oblíbeným osobnostem ve světě výtvarného umění.
Byl členem skupiny Brno 57 a s tímto sdružením umělců vystavoval až do roku 1969.
Své náměty Navrátil čerpal z přírodních motivů a nejčastěji pracoval s barevně redukovanými strukturami.
Díla Pavla Navrátila jsou například hojně zastoupena v druhém největším muzeu umění v České republice a to konkrétně v Moravské galerii v Brně.
Zajímavost na závěr je ta, že již zmíněná galerie má ve svém vlastnictví obraz se stejným názvem jako je tento, jen byl namalován v roce 1979 a akrylem).
Obraz je umístěn pod sklem.
Zadní strana obrazu je v horní části doplněna štítkem s informacemi o obrazu a i nápisem v dolní části.
Výška je 39cm.
Šířka je cca 40,5cm.