Antonín Kraus (1876 - ?)

Antonín Kraus (1876 - ?).
Antonín Kraus se narodil ke konci 19.století, přesněji v roce 1876 v Lounech (Louny jsou město, které se nachází v severozápadních Čechách v Ústeckém kraji).
Malíř pracoval například v ateliéru malíře Emila Holárka (1867 - 1919).
Antonín Kraus nejčastějio maloval motivy ze staré Prahy.
Během svého života absolvoval Kraus několik studijních cest.
Jeho studijní cesty vedly do Německa, Francie, Itálie, Řecka nebo i Polska.
O životě malíře nám není mnoho známo, stejně jako i jeho datum úmrtí.
Tvorba Antonína Krause je dodne s velmi oblíbená a aukčně vyhledávaná.

Co zde máme