Články

A. J. Hedges & Co.
Společnost známa dnes jako A. J. Hedges & Co. byla založena ve 2.polovině 19.století, přesněji v roce 1866. Prvními zakladateli společnosti byli David C. Dodd a Andrew J. Hedges. V roce 1877 se ale stalo to, že David C. Dodd odešel do důchodu a tak společnost dostala nový název A. J. Hedges & Co. Po odchodu Davida C. Dodda se společnost rozšířila o bratra A. J.
 
Adolf Matura (1921 - 1979)
Adolf Matura se narodil v 1.polovině 20.století, přesněji v roce 1921. V mládí studoval na Střední uměleckoprůmyslové škole sklářské v Železném Brodě a to v oddělení rytého skla pod vedením Ladislava Přenosila (1893 - 1965). Po úspěšném zakončení pokračoval Adolf Matura ve studiu na Vysoké uměleckoprůmyslové škole v Praze v ateliéru profesora Karla Štipla (1889 - 1972).
 
Alfredo Zalce Torres (1908 - 2003)
Alfredo Zalce Torres se narodil na počátku 20.století, přesněji v roce 1908 v mexickém městě zvaném Pátzcuaro (Pátzcuaro je velké mexické město a zároveň obec ležící ve státě Michoacán). Jako dítě pobýval mladý Alfredo v oblasti zvané Tacubaya (Tacubaya je oblast Mexico City, která se nachází na západě a to ve čtvrti Miguel Hidalgo, které se skládá z kolonií Tacubaya a přilehlých oblastí v jiných koloniích) během Mexické revoluce.
 
Antonín Kraus (1876 - ?)
Antonín Kraus se narodil ke konci 19.století, přesněji v roce 1876 v Lounech ( Louny jsou město, které se nachází v severozápadních Čechách v Ústeckém kraji). Malíř pracoval například v ateliéru malíře Emila Holárka (1867 - 1919). Antonín Kraus nejčastějio maloval motivy ze staré Prahy. Během svého života absolvoval Kraus několik studijních cest. Jeho studijní cesty vedly do Německa, Francie, Itálie, Řecka nebo i Polska.
 
Arne Nordlie (1908 - 1995)
Arne Nordlie se narodil na počátku 20.století, přesněji v roce 1908. Arneho otec byl rytec a jmenoval se Carl Nordlie a pracoval pro dalšího věhlasného norského klenotníka, zlatníka a stříbrníka Jacoba Tostrupa (1806 - 1890). Mladý Arne si zvolil práci stříbrníka. V roce 1943 založil svou první stříbrnickou dílnu v Oslu ( Oslo je hlavním město Norska a zároveň správní město kraje Akershus a Oslo).
 
Bedřich Peroutka (1880 - 1959)
Bedřich Peroutka se narodil ke konci 19.století, přesněji v roce 1880 v Praze. V mládí Peroutka studoval na Akademii výtvarných umění v Praze u profesora Hanuše Schwaigra (1854 - 1912). Svou tvorbu zaměřil Peroutka převážně na krajinomalbě. Vedle krajinomalby se i věnoval malíř portrétům a figurální tvorbě. Studijní cestu podnikl například po Německu. Své náměty na krajinomalbu čerpal převážně v okolí Stříbrné Skalice (Stříbrná Skalice je obec , která se nachází v okrese Praha-východ, ve Středočeském kraji).
 
Biedermeier (cca 1815 - cca 1848)
Biedermeier je umělecký směr, ale také životní styl z 1.poloviny 19. století. Tento umělecký směr a životní styl je především typický pro měšťanskou vrstvu v německy mluvících zemích. Pojmenování biedermeier bylo však použito až poprvé v roce 1848 básníkem a prozaikem Josephem Victorem von Scheffelem (1826 - 1886) a to v mnichovském časopise s názvem Fliegende Blätter. Pojmenování vzniklo spojením jmen dvou pánů Biedermanna a Bummelmayera.
 
Bjørn Wiinblad (1918 - 2006)
Bjørn Wiinblad se narodil v 1.polovině 20.století, přesněji v roce 1918 v Dánsku a to ve městě zvaném Kodaň ( Kodaň je hlavním a zároveň největším městem Dánska. Kodaň leží na východním pobřeží ostrova Sjælland a částečně na ostrově Amager. Město Kodaň je i sídlem dánské královny ). Mladý Wiinblad již jako malý chlapec projevoval nesmírný talent v kreslení.
 
Carla Manco
Světoznámá umělkyně se narodila v Itálii a to v obci zvané Atri na okraji Abruzzo ( Atri je obec v oblasti provincie Teramo v oblasti Abruzzo. Obec je taktéž známa pod pojmem Adria, Atria, Hadria nebo i Hatria. Jméno obce je původem jména císaře Hadriána). Ačkoliv se Carla Manco narodila v Itálii, tak již jako mladá dívka se přestěhovala do Německa. Zde v Německu studovala grafický design v Mnichově.
 
Dagmar Kudrová-Seifertová
(*1934 ). Dagmar Kudrová se narodila v 1.polovině 20.století, přesněji v roce 1934 v Přední Lhotě u Poděbrad (Předn í Lhota byla v minulosti samostatnou obcí a od roku 1976 je souč ástí Poděbrad . Přední Lhota se nachází cca 2km na jihozápad od centra města). Dagmar se v mládí vyučila malířkou skla ve sklářském učilišti v Novém Boru. Zde setrvala od roku 1950 - 1953 .
 
Dorothy Hafner (*1952)
Dorothy Hafner (* 1952). Dorothy Hafner se narodila ve 2.polovině 20.století, přesněji v roce 1952 ve Woodbridge v Connecticutu ( Woodbridge je americké město v okrese New Haven. Woodbridge je jedním z nejbohatších měst v Connecticutu. Centrum města je zařazeno na Národní list historických míst jako třeba Woodbridge Green Historic Discrit). Ve svých 22letech Dorothy získala bakalářský titul od Skidmore College (Vyšší odborná škola v Saratoga Springs, New York) a v této instituci také mladá Dorothy dokončila svou absolventskou práci.
 
Emanuel Beránek a sklárna Škrdlovice (sklárna Beránek)
Emanuel Beránek (1899 - 1973) a Sklárna Škrdlovice (sklárna Beránek): Sklárna Beránek, později sklárna Škrdlovice byla založena Emanuelem Beránkem (1899 - 1973). Ten se narodil na Vysočině v Krucemburku. Již od mládí byl Emanuel Beránek uchvácen sklem a sklárnami a do styku se sklem a sklárnou přišel poprvé v roce 1912 v Herálci. Shodou okolností byl tenkrát ve sklárně na návštěvě zástupce skláren z hornolužického Bernsdorfu, zde totiž zástupce skláren hledal nové zájemce, kteří by měli zájem se učit sklářství v jejich závodech.
 
Ercole Moretti
Samotná historie sklářské firmy sahá až do roku 1911. V tomto roce se tři bratři Ercole Moretti, Norberto Moretti a Iginio Moretti rozhodli zahájit svou vlastní výrobu na sklářském ostrově zvaném Muráno (Muráno je souostroví v Benátské laguně Jaderského moře a leží severovýchodně od města zvaného Benátky. Ostrovy jsou známy zejména tradiční výrobou skla). Jejich výroba se specializovala především na tradiční skleněné korálky s názvem Chevron a Millefiori.
 
Eva Švestková (1945 - 2012) a IGS
Eva Švestková (1945 - 2012). Eva Švestková se narodila v roce 1945 a to v Bohuslavicích u Kyjova (Bohuslavice u Kyjova jsou místní část Kyjova, původně samostatná obec Bohuslavice). V mládí studovala na Střední uměleckoprůmyslové škole sklářské v Železném Brodě a to v oddělení rytého skla. Zde byla od roku 1959 - 1963. Svá studia si Eva Švestková rozšířila na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze a to ve speciálním ateliéru sklářského výtvarnictví u profesora Stanislava Libenského (1921 - 2002).
 
Firma David Andersen
Společnost David Andersen byla založena roku 1876 Davidem Andersenem (1843 - 1901) ve městě Christiania, které se nyní nazývá Oslo a nachází se v Norsku. David Anderson se věnoval zlatnictví, za léta praxe si získal svůj osobitý styl. Při své práci vždy kladl důraz na kvalitu a úroveň zpracování. Jeho návrhy a zpracování šperků se staly brzy populární. Během roku 1888 byl Andersen schopen rozšířit svou dílnu o parní elektrárnu.
 
František Anýž (1876 - 1934)
Mladý Anýž studoval na Uměleckoprůmyslové škole v Praze a to u profesora Celdy Kloučka (1855 - 1935). Díky svému talentu se dokázal vypracovat z provozovatele malé dílny, kterou založil v roce 1902 v Praze na majitele uznávaného uměleckoprůmyslového závodu na zpracování kovů. Jeho autorská tvorba byla soustředěna převážně na šperky, knižní vazby a umělecké kovové předměty.
 
František Pazourek (1905 - 1997)
František Pazourek se narodil na počátku 20.století, přesněji v roce 1905 a to v Kamenickém Šenově. V Kamenickém Šenově také později úspěšně absolvoval sklářskou školu. Ve svých studiích František Pazourek dále pokračoval na Uměleckoprůmyslové škole v Praze. Zde byl pod vedením profesora Josefa Drahoňovského (1877 - 1938). U profesora Josefa Drahoňovského byl František Pazourek od roku 1919 - 1929.
 
František Pečený (1920 - 1977)
František Pečený se narodil v roce 1920. V mládí studoval na sklářské odborné škole v Železném Brodě a po úspěšném dokončení studia absolvoval mladý František Vysokou uměleckoprůmyslovou školu v Praze a to v roce 1943 u profesora Josefa Nováka (1902 - 1987) a profesora Františka Kysely (1881 - 1941). Poté po velmi krátkou dobu působil František Pečený v porcelánce v Teplicích.
 
František Vízner (1936 - 2011)
František Vízner se narodil před válkou a to v roce 1936 do rodiny sedláka na Mělnicku. Od mala byl veden k tvrdé zemědělské práci a pravděpodobně byl jako jediný syn předurčen k tomu, aby kráčel v otcových šlépějích a stal se majitelem statku. Být sedlákem a majitelem hospodářství se ale krátce po komunistickém převratu v roce 1948 samo o sobě stalo zločinem. Víznerův otec byl uvězněn, majetek zkonfiskován a to mělo za následek to, že mohl po ukončení základní školy těžko pomýšlet na jakákoliv další studia.
 
Heubach - Köppelsdorf
Porcelánku založil Ernst Heubach v roce 1887 v Köppelsdorfu v Německu. Porcelánka se především specialozovala na hlavy panenek či složení jejich těl. Velmi důležitý byl sňatek Ernsta Jr., který se oženil s Beatrice Marseille, ta byla dcerou Armanda Marseille, který byl v tehdejší době považován za největšího konkurenta Ernsta Heubacha. Zajímavostí je, že tehdejší sochař firmy Heubach Hans Homgberger pracoval později jako sochař pro firmu Armanda Marseille, tento poznatek je velmi důležitý, protože to vysvětluje určitou podobnost mezi panenkami Heubach a Marseille.
 
Charles Eames (1907 - 1978) a Ray Eamesová (1912 - 1988)
Charles Eames Ormond, Jr. - Charles Eames (1907 - 1978). Charles Eames byl jedním z nejslavnějších amerických návrhářů 20.století. Narodil se na počátku 20.století, přesněji v roce 1907 v Saint Louis ( St. Louis je americké město, které je druhým nejlidnatějším městě ve státě Missouri). V mládí Eames studoval architekturu na Washington University v Saint Louis. Zde bohužel setrval velmi krátce a to pouhé dva roky.
 
IGS (International Glass Symposium)
Historie IGS (International Glass Symposium): Historie IGS se začala psát již v roce 1982, kdy Crystalex a.s. Nový Bor pozval do svých provozů výtvarníky a designéry z celého světa, aby zde za asistence novoborských sklářů zrealizovali své návrhy a výtvarné myšlenky. Pro velký zájem a úspěch se poté IGS konalo každé 3roky a v průběhu uplynulých 33let se na těchto sympóziích vystřídalo více než 500umělců z celého světa.
 
Ivana Mašitová (*1961)
Ivana Mašitová pochází ze severočeské sklářské oblasti. Své umělecké vzdělání získala na Uměleckoprůmyslové škole sklářské v Kamenickém Šenově. Svá studia si Ivana Mašitová rozšířila dále na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze. Zde působila v ateliéru skla u sklářského výtvarníka Stanislava Libenského (1921 - 2002). Dnes Ivana Mašitová pracuje ve svém Ateliéru uměleckého skla v Říčanech u Prahy.
 
Jan Exnar (*1951) a sklárna Škrdlovice (sklárna Beránek)
Jan Exnar (*1951). Jan Exnar se narodil ve 2.polovině 20.století, přesněji v roce 1951 a to v Havlíčkově Brodě ( Havlíčkův Brod je město, které se nachází ve stejnojmenném okrese a to v kraji Vysočina, 23km severně od Jihlavy na řece Sázavě). V mládí Jan Exnar chodil do Lidové školy umění v Kyjově ( Kyjov je město, které se nachází v okrese Hodonín v Jihomoravském kraji na řece Kyjovce, 25km jihozápadně od Uherského Hradiště).
 
Jan Gabrhel (1930 - 2017)
Jan Gabrhel se narodil v 1.polovině 20.století, přesněji v roce 193é a to ve Vysokém Mýtě ( Vysoké Mýto je město, které leží v okrese Ústí nad Orlicí, na řece Loučné). Mladý Gabrhel studoval na sklářské škole v Železném Brodě a to u věhlasných profesorů. Jedním z nich byl Jaroslav Brychta (1895 - 1971) a tím druhým byl Miloslav Klinger (1922 - 1999). V Železném Brodě byl mladý Gabrhel od roku 1946 - 1950.
 
Jan Kotík (1916 - 2002)
Jan Kotík se narodil v roce 1916 a to v Turnově ( Turnov je město, které se nachází v okrese Semily, v Jičínské pahorkatině při jihozápadním úpatí Ještědsko-kozákovského hřbetu a leží na okraji CHKO Český ráj. Turnovem protéká řeka Jizera, která dělí město na dvě části) . Umělecké nadání mladý Jan zdědil pravděpodobně po svém otci Pravoslavu Kotíkovi (1889 - 1970), který byl věhlasným malířem a grafikem.
 
Jan Štursa (1880 - 1925)
Jan Štursa se narodil ve 2.polovině 19.století, přesněji v roce 1880 a to v Novém Městě na Moravě. Touha mladého Jana byla zcela odlišná, být sochřam neměl v plánu. Mladý Štursa chtěl být totiž zahradníkem a na druhé straně si jeho otec přál, aby se z jeho syna stal krejčí. Myšlenka, aby se Jan Štursa stal krejčím byla jeho otci rozmluvena učitelem kreslení. Učitel totiž zprvu poznal talent svého žáka.
 
Jaroslav Anýž (1902 - 1985)
Jaroslav Anýž se narodil jako prvorozený syn věhlasného Františka Anýže. Mladý Jaroslav jako chlapec vynikal nadáním pro kreslení. Uvažoval o malířské dráze, ale prvotní zájem firmy Anýž kladl důraz spíše na dráhu technickou. Po reálce tedy Jaroslav nastoupil do učení u elektrotechnické firmy Kroupa, kde se vyučil. V průběhu vysokoškolských studií pracoval krátce ve Škodových závodech v Plzni a posléze v ČKD Praha.
 
Jaroslav Ježek (1923 - 2002)
Jaroslav Ježek se narodil v 1.polovině 20.století, přesněji v roce 1923 a to v Podlesí u Příbrami (Podlesí je obec, která se nachází v okrese Příbram, Středočeský kraj. Obec Podlesí se nachází na levém břehu říčky Litavky). V mládí Jaroslav Ježek studoval pedagogickou fakultu Univerzity Karlovy. Zde studoval obor výtvarné výchovy u profesora Josefa Sejpky (1885 - 1952).
 
Jaroslav Svoboda (*1938) a sklárna Škrdlovice
Jaroslav Svoboda (*1938). Jaroslav Svoboda se narodil v roce 1938 v Sokoleči. Sokoleč se nachází ve Středočeském kraji a to pět kilometrů jižně od Poděbrad v okrese Nymburk. Jaroslav Svoboda se narodil do rodiny brusiče skla. Jeho otec tehdy pracoval pro sklárnu Inwald v Poděbradech. Mladý Svoboda následoval svého otce v řemesle sklářském. Vystudoval sklářskou školu v Železném Brodu a v letech 1966 - 1970 ještě studoval historii na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze.
 
Jaroslava Švarcová (*1952)
Jaroslava Švarcová se narodila ve 2.polovině 20.století, přesněji v roce 1952 v Havlíčkově Brodě ( Havlíčkův Brod je město, které se nachází ve stejnojmenném okrese, v kraji Vysočina a to severně od Jihlavy na řece Sázavě). Otec Jaroslavy Josef Švarc byl velmi úspěšným výtvarníkem a také návrhářem, který se věnoval oboru v broušení skla. Josef Švarc byl také velmi vyhledávaným rytcem ve Sklárnách Bohemia, a tak tedy není divu, že i mladá Jaroslava započala svou dráhu právě s oborem broušení skla.
 
Jindřich Halabala (1903 - 1978)
Jindřich Halabala se narodil do rodiny truhláře Štěpána Halabaly. Jindřichovi se dostalo truhlářského vzdělání v otcově dílně. Studentskou praxi vykonával ve Spojených UP závodech, dále pak studoval Uměleckoprůmyslovou školu v Praze u profesora Pavla Janáka (1881 - 1956). Své první návrhy nábytku tvořil již od roku 1926. Přelomovým rokem byl pro Halabalu rok 1930, od tohoto roku totiž působil jako hlavní architekt UP závodů v Brně.
 
Jiří Načeradský
narodil se 9. 9. 1939 v Sedlci na Benešovsku v letech 1957 - 1963 vystudoval Akademii výtvarných umění v Praze u prof. Vlastimila Rady v letech 1968 a 1969 pobýval na stipendiích v Paříži v období 1969 - 1989 byl jako umělec bojkotován komunistickým režimem, živil se restaurováním fasád historických budov od r. 1987 je členem volného seskupení 12/15 Pozdě, ale přece po r.
 
Jiří Řepásek (*1927)
Jiří Řepásek se narodil v 1.polovině 20.století, přesněji v roce 1927 v Pečkách ( Pečky jsou město, které leží v okrese Kolín a to cca 15km severozápadně od Kolína). Po studiu na sklářské škole v Kamenickém Šenově se mladý Jiří vrhl roku 1952 na studium Vysoké škoy uměleckoprůmyslové, kde byl pod vedením Karla Štipla (1889 - 1972). V roce 1954 začal pracovat ve sklárnách Bohemia v Poděbradech ( Poděbrady jsou lázeňským městem ve Středočeském kraji v okrese Nymburk).
 
Jiří Šuhájek (*1943)
Jiří Šuhájek se narodil v Pardubicích a to v roce 1943. V roce 1957 započal svá studia na Střední uměleckoprůmyslové škole sklářské. Zde působil v ateliéru malby v Kamenickém Šenově. Svá studia zakončil v roce 1961. Svůj zájem o sklo rozvinul na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze. Zde působil v ateliéru skla u profesora Stanislava Libenského (1921 - 2002). Zde setrval Jiří Šuhájek do roku 1968.
 
Josef Hůrka a NAPAKO
Josef Hůrka: Návrhář Josef Hůrka je úzce spojován s firmou NAPAKO, kde pracoval již od konce 40let 20.století. Od konce 40.let 20.století Josef Hůrka původně navrhoval nejrůznější elektrospotřebiče. Poté se více zaměřil na návrhy svítidel. Jeho návrhy svítidel se po čase staly těmi nejoblíbenějšími v NAPAKU. Josef Hůrka ve svých návrzích svítidel upřednostňoval zejména jednoduché funkční tvary z kovů, které byly doplněny pergamenovými a skleněnými širmy.
 
Josef Michal Hospodka (1923 - 1989)
Josef Michal Hospodka se narodil v 1.polovině 20.století, přesněji v roce 1923 a to ve Švihově na Chrudimsku. V mládí Josef Hospodka absolvoval Státní grafickou školu v Praze. Zde setrval v letech 1938 - 194O. Poté si svá vzdělání obohatil studiem na Uměleckoprůmyslové škole. Zde byl Hospodka v ateliéru profesora Jaroslava Václava Holečka (1907 -1982). Pod vedením Jaroslava Václava Holečka byl mladý Josef Hospodka od roku 1940 - 1945.
 
Karel Toman (1888 - ?)
Karel Toman se narodil ke konci 19.století, přesněji v roce 1888 v Příboře na Moravě (Příbor je město v Česku, které se nachází v okrese Nový Jičín v Moravskoslezském kraji). Grafice se vyučil v Gorici (Gorice je historické město, které bylo rozdělené od roku 1947 mezi italské město Gorizia a slovinské město Nova Gorica). Během svého života žil Karel Toman v Prostějově ( Prostějov je statutární město v Olomouckém kraji).
 
Laděna Víznerová (*1943)
Laděna Víznerová se narodila v roce 1943 a je absolventkou kamenickošenovské sklářské školy. Zde studovala v letech 1958 - 1961 a od roku 1967 se začala věnovat převážně návrhům lisovaného skla v Dubí u Teplic. Zde také poprvé využila zatavování stříbra, mědi a sublimujících materiálů k vytváření polotovarů, kterým pak dávala konečnou podobu broušením. Vedle skleněných váz také Laděna Víznerová navrhovala skleněné šperky.
 
Ladislav Sutnar a Družstevní práce - Krásná jizba
Ladislav Sutnar (1897 - 1976). Ladislav Sutnar se narodil ke konci 19.století, přesněji roku 1897 v Plzni. Byl nejmladším synem z pěti dětí Václava a Rosalie Sutnarové. V mládí byl Ladislav Sutnar okouzlen malováním a kreslením, které zdokonalil na I.České státní reálce v Plzni. Svůj volný čas trávil malováním krajin, zejména v okolí Plzně, kde se narodil. Poté započal studim na Uměleckoprůmyslové škole v Praze, Sutnarovo studium bylo přerušeno kvůli propuknutí 1.světové války.
 
Libuše Niklová (1934 - 1981) a Fatra
Libuše Niklová (1934 - 1981). Libuše Niklová se narodila v roce 1934 a to ve Zlíně. V mládí studovala na Státní uměleckoprůmyslové škole Zdeňka Nejedlého ve Zlíně a také v Uherském Hradišti. Učila se v oboru tvarování plastických hmot. Zde byla pod vedením profesora Jiřího Jašky (1906 - 1982). Svá studia mladá Libuše započala v roce 1949 a v roce 1953 svá studia úspěšně zakončila maturitou.
 
Lubomír Blecha (1933 - 1996)
Lubomír Blecha se narodil v 1.polovině 20.století, přesněji v roce 1931 v Kališti ( Kaliště je obec, která se nachází jihovýchodním směrem 34km od centra Prahy a 15km od Říčan v okrese Praha-východ, Středočeský kraj. Kaliště se sestává ze tří částí: vesnic Kališť, Lensedel a Poddubí). Lubomír se narodil do sklářské rodiny, kde jeho otec byl malířem skla a i jeho maminka malovala sklo ve sklárně Koop v Janštějně u Telče.
 
Luděk Majer (1925 - 2013)
Luděk Majer se narodil v 1.polovině 20.století, přesněji v roce 1925 v Solanci pod Soláněm ( Solanec pod Soláněm je část obce Hutisko-Solanec v okrese Vsetín a nachází se na jihu Hutiska-Solance) do rodiny rolníka měl pět sourozenců. Luděk byl tím nejmladším. Mladého Luďka již od dětství fascinovalo malířství a hudba. Malířství však v jeho životě zvítězilo. Jakýmsi prvním impulsem bylo setkání v ateliéru Františka Podešvy (1893 - 1979) na Soláni.
 
Marcel Breuer a Mucke Mulder
Marcel Breuer (1902 - 1981). Marcel Breuer, celým jménem Marcel Lajos Breuer. Narodil se v Maďarsku s židovskými kořeny. V mládí studoval a pracoval v Německu, poté v Americe, kde žil až do své smrti. Ve 20.letech 20.století studoval na německé škole Staatliches Bauhaus. Zde škola kladla důraz na poznatky z umění, řemesel a technologií. Zde si vydobyl pozici vedoucího místní truhlářske dílny.
 
Margot de Taxco (? - 1985)
Margot de Taxco byl pouze pseudonym této nejslavnější mexické návrhářky. Ve skutečnosti se jmenovala Margot van Voorhies Carr. Údaje o narození nejsou známy, ale ví se, že Margot de Taxco byla původem Američanka. V 1.polovině 20.století, přesněji v roce 1937 přišla Margot ze San Francisca ( San Francisco je město na západním pobřeží USA, které Leží v nejsevernější části Sanfranciského poloostrova a to jižně od úžiny Golden Gate v ústí Sanfranciského zálivu) do Mexika.
 
Marie Hlobilová - Mrkvičková (1903 - 1999)
Marie Hlobilová se narodila na počátku 20.století, přesněji v roce 1903 v Přerově na Hané. Mladá Marie vystudovala vysokou školu uměleckoprůmyslovou v Praze obor grafika. Zde byla pod vedením profesorů Vratislava Huga Brunnera (1886 - 1928), Františka Kysely (1881 - 1941) a Emanuela Dítěte (1862 - 1944). V letech 1927 - 1930 pobývala Hlobilová v Táboře a jěště v témže roce 1930 se přestěhovala do Prahy.
 
Metallwarenfabrik für Kleinkunst Walter Scherf & Co.
Metallwarenfabrik für Kleinkunst Walter Scherf & Co. OSIRIS Metallwarenfabrik für Kleinkunst Walter Scherf & Co. byla firma, která byla založena ke konci 19.století, přesněji v roce 1899 a to v Norimberku (Norimberk je německé město ležící ve Frankách a to asi 170km severně od Mnichova. Norimberk patří do administrativní oblasti Středních Franků v Bavorsku). Firma byla založena otcem Friedem Augustem Scherfrem (1839 - 1922) a jeho synem Walterem Scherfem (1875 - 1909).
 
Michael Thonet (1796 - 1871)
Narodil se v oblasti porýnského Boppardu. Byl truhlářem, návrhářem ohýbaného dřeva a zakladatelem světoznámé firmy na ohýbaný nábytek. Roku 1849 založil ve Vídni firmu Thonet Söhne. Ta byla později přejmenována na Gebrüder Thonet. Okolo roku 1851 představil Michael Thonet na Světové výstavě v Londýně tzv. Vídeňské židle z ohýbaného dřeva. Za tyto kusy získal bronzovou medaili.
 
Milan Metelák (1928 - 1993)
Milan Metelák se narodil v Železném Brodě v roce 1928 do sklářské rodiny. Jeho otec Alois Metelák byl prvním ředitelem Železnobrodské sklářské školy. Rodinná tradice sklářů v rodě Meteláků rozhodla, a tak mladý Milan v roce 1943 začal studovat na Střední uměleckoprůmyslové škole sklářské v Železném Brodě. Svá studia zakončil v roce 1947. Poté Milan Metelák pokračoval ve studiích na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze.
 
Miloslav Janků (1916 - 1994)
Miloslav Janků se narodil v roce 1916 v Úpici (Úpice je město ležící v Královehradeckém kraji v severovýchodních Čechách). V letech 1931 - 1934 studoval mladý Miloslav na Státní odborné sklářsko-obchodní škole v Železném Brodě. Janků působil v oddělení malby na sklo pod vedením profesora Zdeňka Juny (1897 - 1975). Sklářská škola byla tehdy pod vedením skláře, malíře a architekta Aloise Meteláka (1897 - 1980).
 
Miloslav Klinger (1922 - 1999)
Miloslav Klinger se narodil v 1.polovině 20.století, přesněji v roce 1922 a to v Hrubé Horce u Železného Brodu. V mládí se učil ve firmě, která se zabývala výrobou skleněných lustrů a dále studoval v Železném Brodě Odbornou sklářskou školu a to pod vedením profesora Jaroslava Brychty (1895 - 1971). Po úspěšném absolvování pracoval jako návrhář a poté si ještě své obzory rozšířil o další studium na Vysoké ěkole umělěckoprůmyslové v Praze u Karla Štipla (1889 - 1972).
 
Miroslav Navrátil (1913 - 1999)
Miroslav Navrátil se narodil v roce 1913 v Boršicích, které se nacházejí ve Zlínském kraji. Největší slávu získal Navrátil v oblasti nábytku až ve 2.polovině 20.století, kdy se stal členem návrhářského ateliéru národního podniku pro sekci Vývoj nábytkářského průmyslu. Navrátilovy návrhy si získaly oblibu mezi lidmi díky svým tvarům a technologickým procesům během výroby.
 
Mytologie tří Grácií:
Charitky (v římské mytologii zvané Grácie) byly v řecké mytologii dcery nejvyššího boha Dia a Ókeanovny Eurynomé. Exituje i však jiná verze, kde se říká, že Charitky (Grácie) byly dcery boha slunce Hélia a najády Aigly. Charitky (Grácie) byly bohyně půvabu a krásy a byly tři. První se jmenovala Aglaia. Aglaia byla nejmladší a byla nazývána Zářící krásou. Druhá se jmenovala Eufrosyné.
 
NAPAKO
bylo založeno v roce 1919 jako účelové sdružení malých soukromých firem, které se zabývaly především stavební kovovýrobou. Dokládá to i samotný název NAPAKO - nástrojáři - pasíři - kovotlačitelé. Díky kvalifikované a řemeslně zručné práci je v období 1.poloviny 20.století kvalita a náplň výroby na velmi vysoké úrovni. Po válce, následně po roce 1948 dochází k částečnému zestátnění družstva.
 
Oldřich Lípa (1929 - 2014) a Luboš Metelák (*1934)
Oldřich Lípa (1929 - 2014). Oldřich Lípa se narodil v 1.polovině 20.století, přesnějiv roce 1929 v Rychvaldově ( Město Rychvald se nachází v okrese Karviná v Moravskoslezském kraji). V mládí studoval Oldřich na reálném gymnáziu v Ostravě. Zde studoval do roku 1947 a od roku 1948 absolvoval Vyšší odbornou školu sklářskou v Novém Boru a to v oddělení broušení skla. Zde studoval do roku 1950 a ještě v témže roce si svá studia rozšířil na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze, zde působil v oddělení skla a monumentální malby u profesora Josefa Kaplického (1899 - 1952).
 
Oldřich Lipský (1922 - 1987)
Oldřich Lipský se narodil v 1.polovině 20.století, přesněji v roce 1922 a to v Novém Městě nad Metují ( Nové Město nad Metují je město, které se nachází v okrese Náchod a to v Královéhradeckém kraji. Nové Město nad Metují bylo založeno v roce 1501 Janem Černčickým z Kácova). Ještě než Lipský započal svá studia, tak byl jako mladý hoch totálně nasazen v Berlíně během druhé světové války.
 
Otakar Hůrka (1889 - 1966)
Otakar Hůrka se narodil ke konci 19.století, přesněji roku 1889 v Kolodějích u Prahy. Otakar Hůrka byl žákem věhlasného českého krajináře Aloise Kalvody. Krajiny od Aloise Kalvody se mladému Hůrkovi zalíbily natolik, že tomuto tématu zůstal věrný po celý svůj život. V letech 1920 - 1923 byla Hůrkovi umožněna studijní cesta po Francii. Otakar Hůrka získal stipendium od samotného prezidenta T.G.Masaryka.
 
Pallme-König
Historie rodiny Pallme sahá až do 1.poloviny 18.století, přesněji do roku 1715. V tomto roce se totiž narodil Franz Josef Pallme. Rodina Franze Josefa Pallmeho se dostala do podvědomí lidí jako rodina Pallme-Pech. Franz Josef Pallme se hojně zabýval sklářským průmyslem. V roce 1748 se Franzi Josefu Pallmemu-Pechovi narodil syn, kterého pojmenoval Ignaz. Během života Ignaze se jméno rodiny změnilo z Pallme-Pech na Pallme-K önig.
 
Pavel Hlava (1924 - 2003)
Pavel Hlava se narodil v 1.polovině 20.století, přesněji v roce 1924 a to v Semilech. Jako mladý vystudoval odbornou školu sklářskou v Železném Brodě. Posléze v roce 1948 absolvoval i Vysokou školu uměleckoprůmyslovou v Praze. Zde působil v ateliéru sochařství. Pavel Hlava začínal jako brusič a rytec skla. Nádherným dokladem jeho nadání pro tuto práci byla váza s figurálním motivem, kterou darovala československá vláda belgickému králi při příležitosti světové výstavy Expo 1958 v Bruselu.
 
Pavel Ježek (1938 - 1999) a sklárna Škrdlovice (sklárna Beránek)
Pavel Ježek (1938 - 1999). Pavel Ježek se narodil v Praze a to v 1.polovině 20.století, přesněji v roce 1938. V mládí Ježek vystudoval Odbornou školu sklářskou v Železném Brodě. Zde působil pod vedením tehdejších profesorů jakými byli Jaroslav Brychta (1895 - 1971), Miloslav Klinger (1922 - 1999) a dílenského mistra Ladislava Ouhrabky. Po úspěšném absolvování pracoval mladý Ježek ve školním závodě n.p.
 
Pavel Pánek (1945 - 2008)
Pavel Pánek se narodil v 1.polovině 20.století, přesněji v roce 1945. Jako mladý vystudoval Střední umeleckopriemyslenú školu sklářskou v Železném Brodě. Svá studia započal v roce 1961. V době Pánkových studií byl ředitelem školy Stanislav Libenský (1921 - 2002). Posléze v roce 1969 Pavel Pánek nastoupil na místo výtvarníka v podniku Sklo Union v Teplicích. Zde setrval až do roku 1995.
 
Petr Hora (*1949) a sklárna Škrdlovice (sklárna Beránek)
Petr Hora (*1949). Petr Hora se narodil roku 1949 v Brně, v tehdejším Československu. Mladý Hora začal studovat v roce 1965 na Vysoké škole aplikovaného sklářství v Železném Brodě a v roce 1971, po studiu na sklářské škole u Třeboně začal Hora pracovat u sklárny Beránek ve Škrdlovicích. Následně po letech pilné práce se Petr Hora dokázal vypracovat na jednoho z nejlepších sklářů ve sklárně Beránek.
 
René Roubíček (1922 - 2018) a sklárna Beránek, později sklárna Ústředí uměleckých řemesel Škrdlovice:
René Roubíček (1922 - 2018) . René Roubíček se narodil v 1.polovině 20.století, přesněji v roce 1922 a to v Praze. Jeho otec byl vynikající houslista a i jeho bratr, který byl o dva roky starší podědil muzikální vlohy, tak není divu, že i René Roubíček zdědil tyto vlohy po svém otci. Již jako malý chlapec hrál na piáno a poté i na klarinet nebo i saxofon. V mládí René Roubíček studoval na vyšehradském reálném gymnáziu.
 
Rosemonde Nairac (*1938)
Rosemonde Nairac se narodila v 1.polovině 20.století, přesněji v roce 1938 a to v anglickém městě zvaném Kidderminster ( Kidderminster je město, které se nalézá v okrese Wyre Forest, v anglickém hrabství Worcestershire. Kidderminster je asi 17 mil jihozápadně od města zvané Birmingham a asi 15 mil severně od centra města Worcester). Své vzdělání získala Nairac na Akademii výtvarných umění v Lausanne ve Švýcarsku ( Lausanne je švýcarské město, které se nachází v západní frankofonní části země při severním břehu Ženevského jezera a leží 50 km severovýchodně od Ženevy.
 
Rudolf Jurnikl (1928 - 2010)
Rudolf Jurnikl se narodil ve Frýdku v 1.polovině 20.století, přesněji v roce 1928. Zde ve Frýdku se mladý Jurnikl vyučil brusičem skla u firmy KaMa, tato firma patřila Karlu Matuškovi. U firmy KaMa byl Rudolf Jurnikl od roku 1945 - 1948. Mistovské zkoušky absolvoval ve Valašském Meziříčí u dr. Volfa. Následně po válce studoval na Odborné škole sklářské v Kamenickém Šenově a to se zaměřením na rytí skla.
 
Sklárna Beránek
, později sklárna Škrdlovice byla založena Emanuelem Beránkem (1899 - 1973). Ten se narodil na Vysočině v Krucemburku. Již od mládí byl Emanuel Beránek uchvácen sklem a sklárnami a do styku se sklem a sklárnou přišel poprvé v roce 1912 v Herálci. Shodou okolností byl tenkrát ve sklárně na návštěvě zástupce skláren z hornolužického Bernsdorfu, zde totiž zástupce skláren hledal nové zájemce, kteří by měli zájem se učit sklářství v jejich závodech.
 
Sklárna John Loetz Witve Klášterský mlýn
vznikla v roce 1836. Jejím zakladatelem byl Jan Eisner. O mnoho let později, přesněji v roce 1855 začala fungovat ve sklárně brusírna. Sklárna vyráběla zprvu duté sklo a korálky a od roku 1842 začala vyrábět i tabulové sklo. V letech 1851 se stala majitelkou sklárny vdova po Johannovi Loetzovi a roku 1879 se chopil vedení její vnuk Maxmilian rytíř Spaun, za jehož působení si sklárna vydobila pozici jednoho z nejůspěšnějších evropských výrobců skla.
 
Sklářský rod Mandruzzatových
Rod Mandruzzatových již po tři generace patří k elitě sklářského umění na ostrově Muráno ( Murano je souostroví v Benátské laguně Jaderského moře a leží severovýchodně od města zvaného Benátky. Ostrovy jsou známy zejména tradiční výrobou skla). Historie rodu se začala psát poměrně nedávno, když v roce 1956 Luigi Mandruzzato založil svou firmu na již zmíněném ostrově Muráno.
 
Společnost Johnson Brothers Hanley z Anglie
Johnson Brothers Hanley. Název společnosti byl odvozen od jmen jejich zakladatelů, kteří byli bratři. Původními zakladateli společnosti Johnson Brothers byli Alfred, Frederick, Henry a Robert. Společnost byla založena v roce 1883 a Alfred a Frederick začali svou výrobu v zaniklé porcelánce Charles Street Works. Původní společnost bratři převzali od původní společnosti Pankhurst & Co při konkurzu v Hanley v Stoke-on-Trent ( Stoke-on-Trent je město, které se nachází v anglickém hrabství Staffordshire v regionu West Midlands.
 
Společnost Parker
: Zakladatelem dnes již proslulé značky Parker Pen Company byl George Safford Parker (1863 - 1937). George Safford Parker byl chudým venkovským učitelem ve městečku zvaném Janesville (Janesville je město v jižním Wisconsinu ve Spojených státech amerických a bylo založeno roku 1853. Janesville je největší město v okrese Rock County). George Safford Parker byl smluvním prodejcem firmy John Holland Gold Pen Company.
 
Stanislav Libenský (1921 - 2002) a sklárna Beránek, později sklárna Ústředí uměleckých řemesel Škrdlovice
Stanislav Libenský (1921 - 2002). Stanislav Libenský se narodil v 1.polovině 20.století, přesněji v roce 1921 v Sezemicích u Mnichova Hradiště ( Sezemice je obec, která se nachází v okrese Mladá Boleslav, ve Středočeském kraji a rozkládá se severně od města Mnichovo Hradiště.Sezemice se skládají ze dvou částí a to vlastních Sezemic a části osady Jirsko, jejíž druhá část patří k obci Svijanský Újezd) do rodiny kováře.
 
TISSOT
Tissot je švýcarská hodinářská firma, kterou založil Charles-Felicien Tissot (1804 - 1873) a jeho syn Charles-Emile. Továrna byla založena ve městě Le Locle (Le Locle je obec v Le Locle okrese v kantonu Neuchatel, leží v pohoří Jura a to jen pár kilometrů od města La Chaux-de-Fonds. Le Locle je třetím nejmenším městem ve Švýcarsku). Tissot v roce 1853 poprvé představil své první masově vyráběné kapesní hodinky, se kterými zažil jeho syn Charles-Emile v roce 1858 v Rusku nevídaný úspěch, jelikož o tyto hodinky byl veliký zájem.
 
Václav Hanuš (1924 - 2009)
Václav Hanuš se narodil v 1.polovině 20.století, přesněji v roce 1924 ve východočeském městečku zvaném Mlázovice, které se nachází nedaleko Jičína a to na samé hranici Českého ráje. V letech 1939 - 1943 navštěvoval mladý Hanuš oddělení rytí drahokamů, které vedl Karel Tuček (1893 - 1977) a to na Odborné škole šperkařské v Turnově, proslulém centru broušení drahých kamenů a jejich skleněných imitací.
 
Václav Zajíc (*1951)
Václav Zajíc se narodil ve 2.polovině 20.století, přesněji v roce 1951 v Turnově ( Turnov je město nacházející se v okrese Semily v Libereckém kraji. Nachází v Jičínské pahorkatině při jihozápadním úpatí Ještědsko-kozákovského hřbetu, na okraji CHKO Českého ráje a městem protéká řeka Jizera, která dělí město na dvě části). V mládí vystudoval Střední uměleckoprůmyslovou školu pro zpracování kovů a broušení kamenů v Turnově obor broušení, rytí drahokamů.
 
Vladimír Jelínek (*1934) a sklárna Beránek, později sklárna Ústředí uměleckých řemesel Škrdlovice:
Vladimír Jelínek (*1934). Vladimír Jelínek se narodil v 1.polovině 20.století, přesněji v roce 1934 v Žižici u Slaného ( Žižice je obec, která se nachází v kladenském okrese a to mezi obcemi Slaný a Zvoleněves). V mládí Jelínek studoval na Gymnáziu ve Slaném a ve svém volném čase se věnoval malování. Na Gymnáziu ve Slaném byl do roku 1949 a poté ho jeho láska k malování zavedla až na Odbornou školu sklářskou v Kamenickém Šenově.
 
Vladislav Urban (*1937).
Vladislav Urban se narodil v Plzni a to v roce 1937. Své vzdělání získal na Střední škole šperkařské v Turnově a posléze v ateliéru u profesora Karla Štipla (1889 - 1972) a docenta Václava Plátka (1917 - 2007) na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze. Vladislav Urban se především věnoval návrhům lisovaného,broušeného a také hutnického skla. Největší slávu Vladislav Urban zažil ve 2.polovině 20.století, přesněji v 60.letech 20.století, kdy spojil své síly a nadání s Rudolfem Jurniklem a Františkem Víznerem.
 
Volmer Bahner (1912 - 1995)
Volmer Bahner (1912-1995). Tento budoucí dánský umělec a designér se narodil v roce 1912 ve Fredericia v Dánsku (Fredericia je město, které se nachází ve vesnici Fredericia ve východní části Jutského poloostrova v Dánsku ). Mladý Volmer Bahner byl žákem Utzona Franka (1888 - 1955). Bahner vystudoval Vysokou školu průmyslovou umění a řemesel. Během svého studia získal mladý Volmer několik stipendií a i ocenění.
 
Wilhelm Wagenfeld (1900 - 1990)
Wagenfeld se narodil v roce 1900 v Brémách, zde byl i v učení ve stříbrnické firmě Koch & Bergfeld a poté navštěvoval Německou společnost pro zlatnické umění v Hanau. Mladý Wagenfeld byl natolik úspěšný, že se dokázal vypracovat na jednoho z nejlepších stříbrníků. Pilného studenta si všiml László Moholy-Nagy (1895 - 1946), tehdejší profesor školy Bauhaus. Pod jeho vedením dokázal mladý Wilhelm okolo roku 1924 navrhnout stolní lampu s označením MT 8.
 
WMF - IKORA
Historie WMF sahá až do roku 1853. V tomto roce mlynář Daniel Straub z Geislingenu spojil své síly s bratry Schweizerovými a společně založili Metallwarenfabrik Straub & Schweizer v Geislingenu. Tato společnost byla již druhá, kterou mlynář Straub založil. Zprvu se společnost zabývala pouze výrobou mlýnských turbín. Během následujících let společnost změnila několikrát svůj název, ale vždy v čele společnosti figuroval mlynář Daniel Straub.