Ercole Moretti

Samotná historie sklářské firmy sahá až do roku 1911.
V tomto roce se tři bratři Ercole Moretti, Norberto Moretti a Iginio Moretti rozhodli zahájit svou vlastní výrobu na sklářském ostrově zvaném Muráno (Muráno je souostroví v Benátské laguně Jaderského moře a leží severovýchodně od města zvaného Benátky. Ostrovy jsou známy zejména tradiční výrobou skla).
Jejich výroba se specializovala především na tradiční skleněné korálky s názvem Chevron a Millefiori.
Korálky zvané Chevron jsou složeny z různého počtu po sobě jdoucích vrstev barevných skel.
Základ techniky zvané Millefiori spočíval v tom, že různobarevné skleněné pruty byly poskládány tak, aby v průřezu utvořily květinový nebo geometrický motiv.
Každý skleněný svazek se za tepla krájel na tenké plátky.
Tyto plátky se přitavovaly na horkou vyfoukanou bublinu a tu nakonec příslušný sklář vytvaroval do závěrečné podoby.
Zajímavé je to, že firma nezanikla, ale přetrvává dodnes.
Firma je dodnes řízena syny a také vnoučaty všech tří zakladatelů.
Odkaz bratrů tedy žije dál.
Největší oblibu si ale firma získala ve 40.letech 20.století a to až do 60.let 20.století výrobou potažených korálků, které imitovaly přírodní perly.
V 70.letech 20.století firma započala výrobu medailonů.
Později se výroba obohatila o malé talíře a mísy.
Zpracování talířů a mís vycházelo ze starověkého Říma.
V současné době se skleněné korálky s názvem Chevron a Millefiori rozrostly o další řadu korálků s názvy Afrika, Sommerso nebo Fiorato.
Staré skleněné výrobky od Ercola Morettiho a jeho bratrů jsou dodnes velmi oblíbené a aukčně vyhledávané

Co zde máme