František Vízner (1936 - 2011)

František Vízner (1936 - 2011).
František Vízner se narodil před válkou a to v roce 1936 do rodiny sedláka na Mělnicku. Od mala byl veden k tvrdé zemědělské práci a pravděpodobně byl jako jediný syn předurčen k tomu, aby kráčel v otcových šlépějích a stal se majitelem statku. Být sedlákem a majitelem hospodářství se ale krátce po komunistickém převratu v roce 1948 samo o sobě stalo zločinem. Víznerův otec byl uvězněn, majetek zkonfiskován a to mělo za následek to, že mohl po ukončení základní školy těžko pomýšlet na jakákoliv další studia. V podstatě mohl volit pouze ze dvou dělnických profesí, stát se horníkem anebo se vyučit sklářem, kterých byl po odsunu Němců v zemi nedostatek.
František Vízner se tedy vydal do Nového Boru a vyučil se malířem skla, poté pokračoval ve studiu na sklářské průmyslové škole v Železném Brodě, odkud se po maturitě vydal složit zkoušky na Vysokou školu uměleckoprůmyslovou v Praze. František Vízner byl přijat ke studiu sochařství. Zde právě započala pod vedením docenta Václav Plátka Víznerova hvězdná kariéra sklářského výtvarníka.
Ve 2.polovině 50.let 20.století došlo ke generační výměně v celém sklářském průmyslu. Do popředí se tehdy dostala technika lisovaného skla, která umožňovala levně vyrábět velké objemy užitkového skla. František Vízner si následně uvědomil, že technologie lisování mu dává velkou svobodu výrazu, zde není omezen na rotační tvary otáčením sklářské píšťaly, zde František Vízner objevil další možnosti lisovaného skla. Nádoby totiž nemusí být tenkostěnné, protože změnou tloušťky skloviny lze dosahovat zajímavých odstínů stejné barvy.
František Vízner po prvních úspěších s lisovaným sklem navrhuje další a další návrhy, kreslí, ale i modeluje ze sádry. V následujících letech František Vízner experimentuje s barvou, tloušťkou skloviny, ale i světlem.
František Vízner umírá v roce 2011 a to ve věku 75 let.
Výrobky od Františka Víznera jsou dodnes velmi oblíbené a aukčně vyhledávané.