Mytologie tří Grácií:

Charitky (v římské mytologii zvané Grácie) byly v řecké mytologii dcery nejvyššího boha Dia a Ókeanovny Eurynomé.
Exituje i však jiná verze, kde se říká, že Charitky (Grácie) byly dcery boha slunce Hélia a najády Aigly.
Charitky (Grácie) byly bohyně půvabu a krásy a byly tři.
První se jmenovala Aglaia.
Aglaia byla nejmladší a byla nazývána Zářící krásou.
Druhá se jmenovala Eufrosyné.
Eufrosyné byla bohyní radosti, ale i ztělesněním půvabu a krásy.
Třetí se jmenovala Thálie (Thaleia).
Thálie (Thaleia) byla bohyní hostin a slavností.
Charitky (Grácie) byly jinak velmi půvabné, líbezné a také milé a laskavé jak k bohům, tak i k lidem.
Bohům ochraňovaly průběh slavností a hostin, ale nejvíce však dbaly o krásu umění.
Lidem poskytovaly mnohá dobrodiní a za to byly Charitky (Grácie) uctívány jako ostatní bohové.
Charitky (Grácie) měly i své chrámy a to například v Orchomenosu (Orchomenos je řecké město a obec ležící v regionální jednotce Bojótie ve Středním Řecku. Město má bohatou historickou a mytologickou minulost a bylo osídleno už v neolitickém období). 
Charitky (Grácie) byly zobrazovány jako půvabné a tančící ženy.
 
Nejčastěji byly zobrazovány s touto symbolikou:
 
Vždy jsou zobrazovány ve trojici, jelikož byly tři druhy dobrodiní a to DÁT, PŘIJMOUT, VRÁTIT.
Vždy jsou jejich ruce propojeny s jejich těly, to symbolizuje dobrodiní jako řetěz a spojené pouto.
Jejich výrazy jsou radostné, nikoliv smutné, protože radostí se těší ten, kdo dává, ale i ten kdo příjímá.
Jsou zachyceny mladé, mládí je vzpomínka na dobrodiní, které nemá nikdy zestárnout.
Jejich roucha jsou průhledná, jelikož dobrodiní se nebojí pohledu.
 
Nutno podotknout, že podoba Charitek (Grácií) se dochovala na velkém počtu uměleckých děl a za zmínku určitě stojí sousoší Tři Grácie pocházející z Říma a to z 3. - 2.století př. n. l., které je umístěno ve Vatikánském muzeu.
 

Co zde máme