Oldřich Lipský (1922 - 1987)

Oldřich Lipský (1922 - 1987).
Oldřich Lipský se narodil v 1.polovině 20.století, přesněji v roce 1922 a to v Novém Městě nad Metují (Nové Město nad Metují je město, které se nachází v okrese Náchod a to v Královéhradeckém kraji. Nové Město nad Metují bylo založeno v roce 1501 Janem Černčickým z Kácova).
Ještě než Lipský započal svá studia, tak byl jako mladý hoch totálně nasazen v Berlíně během druhé světové války.
Naštěstí se Lipskému při náletu podařilo navrátit do Čech bez jakýchkoliv vážných zranění.
Až teprve v roce 1948 vystudoval Oldřich Lipský Státní odbornou školu sklářskou v Kamenickém Šenově.
Zde působil v oddělení rytí skla.
jelikož byl mladý Oldřich velmi nadaný, tak již ve svých 26letech pracoval jako rytec u firmy Lobmeyer v Kamenickém Šenově.
Zde setrval až do roku 1950.
Poté si své obzory rozšířil o studium na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze u věhlasného profesora Karla Štipla (1889 - 1972).
Na Vysoké škole uměleckoprůmyslové setrval do roku 1955 a od roku 1958 působil Lipský jako odborný učitel na Střední odborné škole sklářské v Kamenickém Šenově.
Zde setrval ve funkci pedagoga do roku 1965.
Během svého života Oldřich Lipský působil nejen jako pedagog, ale i sklářský výtvarník, který navrhl bezpočet skleněných váz, mís a skleněnýh objektů.
Jeho tvorba nebyla přehlédnuta a již v roce 1972 byl Oldřichu Lipskému nabídnut post ředitele sklářské školy v Novém Boru, odkud vzešla jeho díla.
Funkci ředitele zastával až do roku 1982.
Oldřich Lipský zemřel v roce 1987 a to v Praze.
Bylo mu pouhých 65let.
Návrhy Oldřicha Lipského jsou dodnes velmi oblíbeny a aukčně vyhledávány.
 
 

Co zde máme