Milan Metelák (1928 - 1993)

Milan Metelák (1928 - 1993).
Milan Metelák se narodil v Železném Brodě v roce 1928 do sklářské rodiny.
Jeho otec Alois Metelák byl prvním ředitelem Železnobrodské sklářské školy.
Rodinná tradice sklářů v rodě Meteláků rozhodla, a tak mladý Milan v roce 1943 začal studovat na Střední uměleckoprůmyslové škole sklářské v Železném Brodě.
Svá studia zakončil v roce 1947.
Poté Milan Metelák pokračoval ve studiích na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze.
Zde byl v ateliéru profesora Karla Štipla (1889 – 1972).
Milan Metelák taktéž studoval na pedagogické fakultě Univerzity Karlovy.
Jeho návrhy našly uplatnění ve sklárně Borské sklo, v závodě Harrachov.
Zde dokázal prosadit svou vytříbenou originalitu pro jakýkoliv předmět vyrobený ze skla.
Ve svém životě nepůsobil Milan Metelák jen jako umělecký sklář, ale taky jako malíř.
Milan Metelák zemřel v roce 1993, bylo mu pouhých 65let.
Jeho návrhy však zůstaly dodnes velmi oblíbené a aukčně vyhledávané.


Co zde máme