IGS (International Glass Symposium)

Historie IGS (International Glass Symposium):
 
Historie IGS se začala psát již v roce 1982, kdy Crystalex a.s. Nový Bor pozval do svých provozů výtvarníky a designéry z celého světa, aby zde za asistence novoborských sklářů zrealizovali své návrhy a výtvarné myšlenky.
Pro velký zájem a úspěch se poté IGS konalo každé 3roky a v průběhu uplynulých 33let se na těchto sympóziích vystřídalo více než 500umělců z celého světa.
Tradice stále pokračuje a i vroce 2016 se konalo IGS, které trvalo od března do června.
V letech 1982 – 2006 byl Crystalex a.s. Nový Bor pořadatelem 8ročníků sympózia, ale v roce 1994 sympózium proběhlo pod názvem AG (Glass Ambitions) a uspořádaly ho firmy Egermann s.r.o.pec a Ajeto Czech Glass Craft s.r.o.
V roce 2009 se partnery akce IGS staly společnosti Ajeto Czech Glass Graft s.r.o., Egermann s.r.o, SKLÁRNA SLAVIA s.r.o. Nový Bor, TGK – technika, sklo a umění s.r.o. Skalice u České Lípy a v neposlední řadě i Vyšší odborná škola sklářská spolu se Střední školou v Novém Boru a nelze opomenout ani Sklářské muzeum Nový Bor, které se jako organizační složka města také zařadilo k pořadatelským subjektům.
Příprava jubilejního X.ročníku sympózia byla pořadatelským týmem zahájena až v lednu 2009 a tak čas mezi rozhodnutím města uspořádat X.ročník IGS a jeho vlastní realizací, tedy čas vymezený na přípravu byl velmi krátký.
Tvůrčí setkání, které proběhlo již v červnu 2009 bylo neobvyklé tím, že se změnil jeho pořadatel, ale také to v jak krátkém časovém intervalu bylo vše připraveno.
Zcela jistě nebyly dodrženy všechny tradice sympózia, jejichž nositelem byl Crystalex, ale právě tím se IGS 2009 stalo nezapomenutelným originálem v jeho dosavadní historii.
Za své dlouholeté působení se IGS stalo světovým unikátem, symbolem setkávání a v neposlední řadě tvůrčí práce s novými možnostmi.
Na jediném místě, ve stejném čase a v pravidelných intervalech se schází špičkoví sklářští výtvarníci z celého světa, aby ve spojení se sklářskými řemeslníky v hutích ale i rafinačních dílnách před očima odborné i laické veřejnosti zhmotnili své tvůrčí myšlenky.
Za uplynulá léta sympozium přivítalo stovky osobností spojených se sklem a pozvání k účasti na IGS se stalo ve světě skla prestižní záležitostí.
Fenomén zvaný IGS stále žije a v roce 2016 napsal další kapitolu do své dlouholeté historie.

Co zde máme