Stavebnice Merkur elektro č.101 A

Hračka Kov
Stavebnice Merkur elektro č.101A.
Stavebnice je nekompletní, jeden díl schází.
Merkur elektro neobsahuje předlohovou knihu, jak dokládá výrobní štítek.
Krabice je v původním, zachovalém stavu.
Mechanická stavebnice Merkur elektro s označením č.101 byla zhotovena ve 2.polovině 20.století, přesněji v roce 1982, jak dokládá výrobní štítek na krabici.
 
Něco málo o mechanické stavebnici Merkur:
 
Historie mechanické stavebnice Merkur se začala psát již v 1.polovině 20.století, přesněji v roce 1920 a to v Polici nad Metují.
V tomto roce Jaroslav Vancl založil firmu s názvem Inventor.
Předtím než pan Vancl založil svou firmu, tak nejprve si nechal patentovat svou originální konstrukci dětské kovové stavebnice.
Tato stavebnice měla stejnojmenný název firmy Inventor.
Stavebnice Inventor vynikala v tehdejší době tím, že kovové díly byly navzájem spojovány háčky.
V následujících letech však název Inventor ustoupil do pozadí.
Ke zdokonalení stavebnice došlo nv roce 1925, kdy se začal užívat nový systém ve spojování dílů.
Tento systém u stavebnic Merkur přetrval dodnes.
Nový systém spočíval v tom, že se jednotlivé díly stavebnic spojovaly šroubky a matičkami velikosti M3,5.
Spojování dílů pomocí šroubků a matičekm umožnilo přiblížit se k reálnému konstruování.
Tato nová metoda umožnila více využívat nápady a dovednosti těch nejmenších, kterým byla stavebnice určena, tedy dětem.
Díky tomuto novému systému byla pro stavebnici zavedena nová ochranná známka s názvem Merkur.
Pod touto ochrannou známkou byly i stavebnice prodávány a během let se název Merkur vžil do paměti každého malého i velkého konstruktéra.
První řada stavebnic měla rozpětí od čísel 1 - 3.
Obliba Merkuru si však vyžádala rozrůstání řad u stavebnic.
K tomuto vzestupu došlo během 30. - 40.let 20.století, kdy Merkur dosáhl řady s číslem 7.
V této době vznikla stavebnice budov s názvem METROPOL, k této stavebnici byla i vyrobena další doplňková stavebnice s názvem POPULAR.
V roce 1933 přišel Merkur se stavebnicemi, které zahrnovaly elektrické modely.
Tyto stavebnice měly název MERKUR ELEKTRUS.
K elektrickým modelům začal Merkur následně vyrábět i plechové vláčky, které byly na elektrický pohon.
Kontruktérem vláčků byl František Jirman, ten byl zetěm pana Jaroslava Vancla.
I tento krok se vyplatil, protože vláčky značky Merkur se staly doslova přes noc hitem a poptávka po nich byla veliká.
Bohužel výroba vláčků byla zastavena v roce 1940 a to v důsledku druhé světové války, kdy byl nedostatek barevných kovů.
Ještě v tomto období firma Merkur uvedla limitovanou sérii vozů, které měly dvojjazyčné protektorátní označení ČMD/BMB (Českomoravské dráhy/Böhmisch-Mährische Bahn).
Výroba byla obnovena v roce 1947.
Bohužel v následujících letech byla firma pana Vancla znárodněna díky komunistickému režimu.
Tehdejší soukromá firma se stala v roce 1953 součástí Okresního kombinátu v Broumově.
Teprve v roce 1955 po dvou dlouhých letech byla podána nová žádost k registraci ochranné známky Merkur na stavebnici a vláčky s kolejnicemi a transformátorem.
Konec výroby vláčků nastal v roce 1968 a v následujících letech byly zničeny všechny nástroje na výrobu vláčků.
Po roce 1989 došlo k privatizaci Kovopodniku v Broumově a následně byla založena firma s názvem Komeb.
Tato firma po nějaký čas pokračovala ve výrobě stavebnic Merkur.
Aby se firma udržela, tak do jejího týmu vstoupil Ing. Jaromír Kříž
Tento muž si následně pronajmul podnik a započal s výrobou stavebnic značky Merkur.
Po mnoha peripetiích se nakonec Ing. Jaromíru Křížovi podařilo zvítězit a rozjet výrobu.
O firmu Merkur projevila zájem francouzská firma s názvem Meccano.
I tato firma se zabývala a zabývá i nadále výrobem mechanických stavebnic.
Zájem o Merkur firmou Meccanobyl opodstatněný.
Meccano totiž chtělo odkoupit Merkur.
Tímto krokem by se Meccano zbavilo svého největšího konkurenta.
Naštěstí plán firmy Meccano nevyšel.
V současné době Merkur přichází se stále novými modely stavebnic a striktně se drží pravidel při výrobě, které byly položeny samotným zakladatelem Jaroslavem Vanclem.
Stavebnice značky Merkur jsou dodnes velmi oblíbené a mezi sběrateli a dětmi vyhledávané.
 
Zajímavost na závěr:
 
Mechanické stavebnice Merkur byly velmi oblíbené ve všech kruzích, například i ve vědeckém výzkumu.
Merkur našel uplatnění u Otty Wichterleho (vynálezce a zakladatel makromolekulární organické chemie), ten užil stavebnici Merkur pro konstrukci prvního pokusného přístroje na výrobu kontaktních čoček.