Stříbrný článkový náramek - Anglie - Londýn - Rok 1945

Šperk Stříbro
Prodáno
Náramek - Anglie - Londýn - Rok 1945.
Náramek je vyroben ze stříbra a je článkový.
Každý článek je oválného tvaru a po okrajích je každý článek zdoben květinovým motivem.
Květinový motiv je stylizován a je vyveden plasticky.
Jednotlivé články náramku zachycují Westminster Abbey (Westminsterské opatství), Tower Bridge (Tower Bridge je zvedací most v Londýně nad řekou Temží), Houses of parliament (Westminsterský palác), Windsor Castle (Hrad Windsor) a St. Paul's Cathedral (Katedrála svatého Pavla).
Pamětihodnosti jsou vyvedeny plasticky a to velmi detailně, jak lze vidět na fotografiích.
Oválné články jsou od sebe odděleny vždy dvěma stříbrnými kroužky.
Stříbrný náramek je opatřen několika značkami.
První značka s písmeny L I Ltd. určuje stříbrnickou firmu, která náramek zhotovila.
Druhá značka ve tvaru písmene K určuje rok vzniku náramku, tím rokem byl rok 1945.
Třetí značka v podobě lva určuje ryzost stříbra, ze kterého je náramek zhotoven a ryzost stříbra je 925/1000.
Poslední značka ve tvaru kočičí hlavy označuje místo vzniku, kde byl náramek zhotoven, tím místem byl Londýn (Londýn je hlavním městem Spojeného království Velké Británie a Severního Irska. Lodýn leží na jihovýchodě země a to při ústí řeky Temže).
Váha stříbrného náramku je 32,44 gramů.
Celková délka náramku je cca 19cm.
Jedná se o sběratelský kus pro milovníky šperků s historií.