Pierrette - Karl Himmelstoss - Rosenthal

Figurální Porcelán
Prodáno
Pierrette - Karl Himmelstoss - Rosenthal.
Porcelánová figurka zachycuje pierrette oděnou v bílém kostýmku se sukní.
Pierrette je zachycena v mírném předklonu a v podřepu s vykročenou pravou nohou kupředu.
Pravá ruka pierrette je vztyčena vzhůru a mírně pokrčena.
Levá ruka pierrette je podél těla a je mírně pokrčena do strany.
Hlavu má pierrette mírně pootočenou na levou stranu směřující dolů.
Oděv je zdoben zelenými bambulemi.
Podstavec je kulatého tvaru, má zvlněné okraje a je zdoben zlacením.
Porcelánová figurka je ručně malována.
Podstavec je signován dekoratérem, který pierrette navrhl.
Dekoratérem byl Karl Himmelstoss (1872 - 1967).
Signatura je doplněna číslem modelu 995.
I podle tohoto čísla lze dohledat již zmiňovaného dekoratéra.
Pierrette je nepoškozena a byla zhotovena v 1.polovině 20.století, přesněji v roce 1924, jak dokládá značka věhlasné porcelánky Rosenthal.
Výška je cca 10,5cm.